Beraadslagingen

101 - 120 van de 877 resultaten
 • Beraadslaging nr. 19/120 van 2 juli 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen aan de Vrije Universiteit Brussel onderzoeksgroep Interuniversity Centre for Health Economics Research (I-CHER), vanwege de FOD Volksgezondheid, het datawarehouse van de kruispuntbank van sociale zekerheid en het intermutualistisch agentschap, in het kader van een onderzoek naar de impact van een hersenletsel (epidemiologisch, maatschappelijke kost, re-integratie van patiënten op de arbeidsmarkt).

  Beraadslaging 19/120 van 02/07/2019 - 282.41 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 14/115 van 16 december 2014, laatst gewijzigd op 2 juli 2019, betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Centrum voor Kankeropsporing, de Stichting Kankerregister en de Verzekeringsinstellingen in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

  Beraadslaging 14/115 van 02/07/2019 - 582.39 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 16/019 van 15 maart 2016, laatst gewijzigd op 4 juni 2019, betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Centre Communautaire de référence pour le dépistage des cancers, de Stichting Kankerregister, de Verzekeringsinstellingen en het Intermutualistisch Agentschap in het kader van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker georganiseerd door de Franse Gemeenschap.

  Beraadslaging 16/019 van 04/06/2019 - 633.3 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/022 van 20 februari 2018, gewijzigd op 4 juni 2019, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform Healthdata.be, in het kader van een procedure artikel 81 voor de terugbetaling van het geneesmiddel Entresto (Novartis Pharma).

  Beraadslaging 18/022 van 04/06/2019 - 869.27 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 16/020 van 15 maart 2016, laatst gewijzigd op 4 juni 2019, betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Centre communautaire de référence pour le dépistage des cancers, de Stichting Kankerregister, de verzekeringsinstellingen en het Intermutualistisch Agentschap in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker georganiseerd door de Franse Gemeenschap.

  Beraadslaging 16/020 van 04/06/2019 - 734.69 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/037 van 18 april 2017, gewijzigd op 4 juni 2019, betreffende de mededeling van persoonsgegevens aan en door het eHealth-platform in het kader van de berekening van de gebruiksdrempels voor de financiële tegemoetkoming aan de huisartsen en aan de tandheelkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers (geïntegreerde praktijkpremie).

  Beraadslaging 17/037 van 04/06/2019 - 321.08 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/021 van 20 februari 2018, laatst gewijzigd op 4 juni 2019, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het healthdata platform, in het kader van een pilootstudie van een nationaal register voor de aandoeningen van de wervelkolom (Spine Tango)

  Beraadslaging 18/021 van 04/06/2019 - 658 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/074 van 7 mei 2019 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van een ziekenhuisvrijstelling voor het gebruik van een geneesmiddel voor geavanceerde therapie geproduceerd door N. B.

  Beraadslaging 19/074 van 16/05/2019 - 209.03 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/068 van 7 mai 2019 met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de ziekenhuizen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, via het platform healthdata, in het kader van de oprichting van een register coronaire angioplastiek

  Beraadslaging 19/068 van 16/05/2019 - 490.76 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/070 van 7 mei 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform healthdata, in het kader van de oprichting van een register met betrekking tot de pre-exposure en post-exposure prophylaxis voor HIV aan de hand van een antiretrovirale therapie (register HIV-PEP/PREP)

  Beraadslaging 19/070 van 16/05/2019 - 288.8 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/076 van 7 mei 2019 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door laboratoria voor pathologische anatomie en verzekeringsinstellingen aan het kankerregister voor de samenstelling van het cyto-histopathologie register en het gebruik ervan in het kader van het waals bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

  Beraadslaging 19/076 van 16/05/2019 - 337.97 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/097 van 3 juli 2018, gewijzigd op 7 mei 2019, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via het platform healthdata.be, in het kader van de “surveillance van milieu-gerelateerde morbiditeit” (INTEGO-MILIEU).

  Beraadslaging 18/097 van 07/05/2019 - 583.91 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/120 van 19 december 2017, gewijzigd op 2 april 2019, betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen inzake de ontwikkeling van het “Neuro-Pain platform” (webapplicatie).

  Beraadslaging 17/120 van 02/04/2019 - 445.74 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/178 van 4 december 2018, gewijzigd op 2 april 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Technische Cel, het InterMutualistisch Agentschap en het UZ Leuven aan de Stichting Kankerregister voor de inschatting van herval bij borst- en gynaecologische kankerpatiënten aan de hand van administratieve gegevens.

  Beraadslaging 18/178 van 02/04/2019 - 250.08 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/062 van 2 april 2019 betreffende de mededeling van minimale psychiatrische gegevens afkomstig uit de erkende psychiatrische ziekenhuizen en gegevens afkomstig uit het Intermutualistisch Agentschap (IMA) aan het IMA en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit en Zorg (VIKZ) teneinde onderzoek te voeren naar het medisch psychiatrisch verblijf en het opstellen van kwaliteitsindicatoren.

  Beraadslaging 19/062 van 02/04/2019 - 247.01 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/115 van 19 december 2017, gewijzigd op 5 maart 2019, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid, via het platform healthdata, in het kader van de implementatie van het “Oncofreezing”-register.

  Beraadslaging 17/115 van 05/03/2019 - 382.44 KB .pdf
 •  Beraadslaging nr 10/079 van 16 november 2010, gewijzigd op 15 mei 2012 en op 5 februari 2019, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform healthdata, in het kader van het belgisch register tdi (treatment demand indicator)

  Beraadslaging 10/079 van 14/02/2019 - 355.04 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/079 van 19 september 2017 (afdeling gezondheid) en van 3 oktober 2017 (afdeling sociale zekerheid), gewijzigd op 3 juli 2018 en 5 februari 2019, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid door het intermutualistisch agentschap (ima), het belgisch mucoviscidose register, de mucovereniging en de mededeling van gepseudonimiseerde sociale persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming van de kruispuntbank van de sociale zekerheid aan sciensano via het healthdata-platform in het kader van een studie over mucoviscidose (socioeconomic status and cystic fibrosis outcomes – sescfo)

  Beraadslaging 17/079 van 14/02/2019 - 594.2 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/028 van 5 februari 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de belgische gezondheidsenquête 2013 door sciensano aan de université libre de bruxelles (ulb) in het kader van een masterproef over de impact van obesitas op de gezondheidstoestand en het gebruik van gezondheidszorg

  Beraadslaging 19/028 van 14/02/2019 - 345.8 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/020 van 5 februari 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de belgische gezondheidsenquête 2013 door sciensano aan de université libre de bruxelles (ulb) in het kader van een masterthesis over een multilevel analyse van de risicofactoren voor obesitas

  Beraadslaging 19/020 van 14/02/2019 - 294.87 KB .pdf
101 - 120 van de 877 resultaten