Beraadslagingen

81 - 100 van de 875 resultaten
 • Beraadslaging nr. 20/018 van 14 januari 2020 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens afkomstig uit de technische cel (minimale ziekenhuisgegevens) en het Intermutualistisch Agentschap (IMA) aan onderzoekers van het IMA teneinde het schattingsmodel voor de berekening van de budgetgarantie en efficiëntiewinsten van het plan geïntegreerde zorg te optimaliseren.

  Beraadslaging 20/018 van 14/01/2020 - 224.17 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/042 van 16 mei 2017, gewijzigd op 14 januari 2020, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door zorgverleners via het Healthdata-platform in het kader van het project PROLAPS.

  Beraadslaging 17/042 van 14/01/2020 - 240.71 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/012 van 14 januari 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de Stichting Kankerregister (SKR-BCR), het InterMutualistisch Agentschap (IMA), de Technische Cel en ziekenhuizen die deelnamen aan een eerder uitgevoerde geriatrische screening/geriatrische evaluatie (GS/GE) studie aan het Kankerregister teneinde onderzoek te voeren naar het effect van de algemene gezondheidstoestand van oudere patiënten met kanker op het moment van inclusie in de GS/GE studie op lange termijn.

  Beraadslaging 20/012 van 14/01/2020 - 337.17 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/074 van 19 oktober 2010, gewijzigd op 3 december 2019, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Centra voor Leerlingenbegeleiding en het Agentschap voor Onderwijsdiensten aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

  Beraadslaging 10/074 van 03/12/2019 - 208.77 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/224 van 3 december 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig van de FOD Volksgezondheid (minimale ziekenhuisgegevens) aan Vias Institute in het kader van een onderzoek naar gehospitaliseerde verkeersslachtoffers.

  Beraadslaging 19/224 van 03/12/2019 - 229.61 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 14/011 van 21 januari 2014, gewijzigd op 3 december 2019, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in het kader van een Centraal Traceringsregister.

  Beraadslaging 14/011 van 03/12/2019 - 259.05 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/222 van 3 december 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV aan Sciensano via de Technische Cel in het kader van onderzoek naar morbiditeit en gezondheidstoestand in België en rapportering aan Eurostat.

  Beraadslaging 19/222 van 03/12/2019 - 402.85 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/198 van 5 november 2019 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform healthdata, in het kader van het belgische register voor cerebrale parese (“Cerebral Palsy”).

  Beraadslaging 19/198 van 05/11/2019 - 826.36 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/120 van 19 december 2017, gewijzigd op 2 april 2019 en 1 oktober 2019, betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen inzake de ontwikkeling van het “Neuro-Pain platform” (webapplicatie).

  Beraadslaging 17/120 van 01/10/2019 - 449.32 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/119 van 19 december 2017, gewijzigd op 3 september 2019 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door het Intermutualistisch Agentschap aan Sciensano (vroeger: het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) met het oog op de koppeling ervan met gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheidsenquête 2013 in het kader van een wetenschappelijk en statistisch onderzoek.

  Beraadslaging 17/119 van 03/09/2019 - 375.26 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 10/062 van 20 juli 2010, laatst gewijzigd op 3 september 2019, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door het Healthdata-platform in het kader van het Belgische Register van Neuromusculaire Aandoeningen (BNMDR).

  Beraadslaging 10/062 van 03/09/2019 - 413.05 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/148 van 3 september 2019 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch Agentschap en de Stichting Kankerregister in het kader van een farmaco-epidemiologische studie na de verlening van de vergunning voor lixisenatide en andere “glucagon like peptide-1 receptor agonists”.

  Beraadslaging 19/148 van 03/09/2019 - 311.51 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/152 van 3 september 2019 betreffende het gebruik van elektronische identificatiemiddelen aangeboden door priveorganisaties in het kader van de basisdienst ‘Geintegreerd gebruikers- en toegangsbeheer’ van het eHealth-platform in samenwerking met de federale authenticatiedienst van de FOD BOSA.

  Beraadslaging 19/152 van 03/09/2019 - 351.77 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/150 van 3 september 2019 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de Technische Cel aan Sciensano in het kader van de studie “AntiMicrobial consumption data of Belgian hospitals linked with DIAgnoses” (AM-DIA project).

  Beraadslaging 19/150 van 03/09/2019 - 582.55 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/027 van 16 juni 2009, gewijzigd op 15 juli 2014, 4 september 2018 en 3 september 2019 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van studie nr 2008-23 "evaluatie van het OMNIO-statuut in relatie met de maximumfactuur en het zorgforfait voor chronisch zieken”.

  Beraadslaging 09/027 van 03/09/2019 - 453.7 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/156 van 3 september 2019 met betrekking tot de uitwisseling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de ziekenhuizen en het RIZIV, via het platform Healthdata, in het kader van het register “Implantable Continuous Glucose Monitoring System”.

  Beraadslaging 19/156 van 03/09/2019 - 816.24 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 13/091 van 17 september 2013, laatst gewijzigd op 2 juli 2019, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de laboratoria voor pathologische anatomie en de ziekenfondsen aan de Stichting Kankerregister, met het oog op het opzetten van het colorectaal cyto-histopathologieregister en het gebruik ervan in het kader van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker door de Vlaamse Gemeenschap.

  Beraadslaging 13/091 van 02/07/2019 - 474.58 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 12/106 van 20 november 2012, laatst gewijzigd op 2 juli 2019 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door laboratoria voor pathologische anatomie en verzekeringsinstellingen aan het Kankerregister voor de samenstelling van het cyto-histopathologie register en het gebruik ervan in het kader van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

  Beraadslaging 12/106 van 02/07/2019 - 469.12 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/120 van 2 juli 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen aan de Vrije Universiteit Brussel onderzoeksgroep Interuniversity Centre for Health Economics Research (I-CHER), vanwege de FOD Volksgezondheid, het datawarehouse van de kruispuntbank van sociale zekerheid en het intermutualistisch agentschap, in het kader van een onderzoek naar de impact van een hersenletsel (epidemiologisch, maatschappelijke kost, re-integratie van patiënten op de arbeidsmarkt).

  Beraadslaging 19/120 van 02/07/2019 - 282.41 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 14/115 van 16 december 2014, laatst gewijzigd op 2 juli 2019, betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Centrum voor Kankeropsporing, de Stichting Kankerregister en de Verzekeringsinstellingen in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

  Beraadslaging 14/115 van 02/07/2019 - 582.39 KB .pdf
81 - 100 van de 875 resultaten