Beraadslagingen

81 - 100 van de 964 resultaten
 • Beraadslaging nr. 21/174 van 15 september 2021, gewijzigd op 21 september 2021, op 5 oktober 2021 en op 25 januari 2022, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en Vaccinnet+ aan het ehealth-platform voor het bepalen van de graad van vaccinatie tegen het covid-19-virus van de werknemers per werkgever en vestigingseenheid met minstens vijftig werknemers, ten behoeve van de bevoegde diensten voor preventie en bescherming op het werk.

  Beraadslaging 21/174 van 25/01/2022 - 340.66 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/148 van 26 augustus 2021, gewijzigd op 25 januari 2022, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en Vaccinnet+ aan het ehealth-platform met het oog op het bepalen van de graad van vaccinatie tegen het COVID-19-virus van de werknemers van de zorginstellingen.

  Beraadslaging 21/148 van 25/01/2022 - 319.08 KB .pdf
 • Beraadslaging 22/026 van 11 januari 2022 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en de mededeling van persoonsgegevens door organisaties uit het netwerk van de sociale zekerheid in het kader van de inproductiestelling van de gegevensuitwisselingsstructuur van de Vlaamse Sociale Bescherming voor wat betreft de revalidatieziekenhuizen.

  Beraadslaging 22/026 van 11/01/2022 - 552.44 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/016 van 11 januari 2022 met betrekking tot de mededeling van gepseudonomiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de deelnemende woonzorgcentra aan sciensano, het Europees Centrum voor Ziektepreventie en bestrijdigng (ECDC) en het regionaal instituut voor gezondheid in Italië (rer-assr) in het kader van hun onderzoek die de incidentie van zorginfecties op het niveau van de bewoner in kaart brengt.

  Beraadslaging 22/016 van 11/01/2022 - 519.13 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/014 van 11 januari 2022 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen van de Healthdata Covid-19 Clinic Databank, Statbel en het Intermutualistisch Agentschap aan Sciensano en l’Université Libre de Bruxelles met het oog op het bestuderen van Covid -19 hospitalisaties in het kader van het HELICON –project.

  Beraadslaging 22/014 van 11/01/2022 - 1.12 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/178 van 4 december 2018, gewijzigd op 2 april 2019 en 11 januari 2022, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Technische Cel, het InterMutualistisch Agentschap en de participerende ziekenhuizen aan de stichting Kankerregister voor de inschatting van herval bij borst- en gynaecologische kankerpatiënten aan de hand van administratieve gegevens.

  Beraadslaging 18/178 van 11/01/2022 - 369.76 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/024 van 11 januari 2022 met betrekking tot de mededeling van gepseudonomiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de FOD volksgezondheid aan Sciensano in het kader van het Health Status Disease (HSR) project en het Belgian National Burden of Disease (BEBOD) >project.

  Beraadslaging 22/024 van 11/01/2022 - 351.36 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/018 van 11 januari 2022 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door organisaties uit het netwerk van de sociale zekerheid met het oog op de inpproductiestelling van de gegevensuitwisselingsstructuur van de Vlaamse Sociale Bescherming in het kader van het vergoedingssysteem betreffende het multidisciplinair overleg (MDO).

  Beraadslaging 22/018 van 11/01/2022 - 364.18 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/104 van 19 juni 2020, gewijzigd op 11 januari 2022, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Technische Cel van het RIZIV-FOD Volksgezondheid, STATBEL en het Intermutualistisch Agentschap aan de Ecole de Santé Publique van de ULB in het kader van een studie over het gebruik en de gevolgen van het gebruik van geneesmiddelen tegen chronische ziekten en tegen astma tijdens de zwangerschap in België.

  Beraadslaging 20/104 van 11/01/2022 - 529.88 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/246 van 7 december 2021, gewijzigd op 22 december 2021, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen aan de verzekeringsinstellingen met het oog op het toekennnen van een vaccinatiecertificaat aan patienten die geen tweede covid-19 vaccin kunnen krijgen wegens hun medische toestand.

  Beraadslaging 21/246 van 22/12/2021 - 421.6 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/218 van 10 december 2021 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via de webtoepassing mental health in het kader van het facturatieproces voor psychologische zorg, waarvan de modaliteiten zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen het verzekeringscomite en de netwerken geestelijke gezondheid.

  Beraadslaging 21/218 van 10/12/2021 - 668.73 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/246 van 7 december met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen aan de verzekeringsinstellingen met het oog op het toekennnen van een vaccinatiecertificaat aan patienten die geen tweede Covid-19 vaccin kunnen krijgen wegens hun medische toestand.

  Beraadslaging 21/246 van 07/12/2021 - 421.1 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/248 van 7 december 2021 over de mededeling van persoonsgegevens van immuungecompromitteerde personen aan de COVID-19-vaccinatiecentra voor het toedienen van een extra dosis van het COVID-19-vaccin van het type Moderna na de primaire vaccinatie en voor het registreren ervan.

  Beraadslaging 21/248 van 07/12/2021 - 483.79 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 10/085 van 21 december 2010, laatst gewijzigd op 7 december 2021, met betrekking tot de organisatie van de mededeling van elektronische ambulante voorschriften in het kader van Recip-e en de webtoepassing PARIS.

  Beraadslaging 10/085 van 07/12/2021 - 330.24 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/242 van 7 december 2021 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, de Healthdata Covid- 19 Gegevensbank II en Vaccinnet+ via het healthdata.be platform voor het bepalen van de graad van vaccinatie tegen Covid-19 van werknemers, zelfstandigen en statutair overheidspersoneel ten behoeve van de UHasselt en de KU Leuven.

  Beraadslaging 21/242 van 07/12/2021 - 349.29 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/194 van 7 december 2021 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de FOD Volksgezondheid, de Stichting Kankerregister en het Federaal Kenniscentrum (KCE) in het kader van een studie over de kwaliteit van de zorg in de borstklinieken en in de ziekenhuizen.

  Beraadslaging 21/194 van 07/12/2021 - 359.7 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/216 van 9 november 2021 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en het Intermutualistisch Agentschap aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van KCE studie 2019-06: “ toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke handicap”.

  Beraadslaging 21/216 van 09/11/2021 - 771.48 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/039 van 7 juli 2009, gewijzigd op 9 november 2021, met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters in hoofde van de ziekenhuizen met het oog op het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van hun patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in het medisch dossier en het facturatiebeheer.

  Beraadslaging 09/039 van 09/11/2021 - 139.5 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/172 van 5 oktober 2021 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen vanuit de HealthData Covid-19 gegevensbank II en de iCAREdata gegevensbank aan de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in het kader van hun onderzoeksproject ID-COV.

  Beraadslaging 21/172 van 05/10/2021 - 408.46 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 13/093 van 22 oktober 2013, laatst gewijzigd op 5 oktober 2021, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door Sciensano in het kader van het Belgische initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij kinderen en adolescenten met diabetes (IKE-KAD) met tussenkomst van het healthdata-platform.

  Beraadslaging 13/093 van 05/10/2021 - 748.92 KB .pdf
81 - 100 van de 964 resultaten