Beraadslagingen

941 - 960 van de 964 resultaten
 • Beraadslaging nr 09/072 van 17 november 2009 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van de Vlaamse Borstkankerscreeningscentra en van het Kankerregister met het oog op het bepalen van het aantal intervalkankers.

  Beraadslaging 09/072 van 17/11/2009 - 79.86 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/062 van 20 oktober 2009 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van het project " eBirth".

  Beraadslaging 09/062 van 20/10/2009 - 59.02 KB .pdf
 • Beraadslaging houdende de uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij een eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen werd verleend (RN/MA/2009/034).

  Beraadslaging 60/2009 van 07/10/2009 - 107.53 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/065 van 15 september 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen voor de uitvoering van een aanvullende studie met betrekking tot de evaluatie van het systeem van de referentiebedragen.

  Beraadslaging 09/065 van 15/09/2009 - 105.39 KB .pdf
 • Aanbeveling nr 09/04 van 15 september 2009 met betrekking tot de mededeling van anonieme gegevens betrefende de gezondheid door de Stichting Kankerregister aan het Studiecentrum Carcinogenese en Primaire Preventie van Kanker, met het oog op een studie om mogelijke associaties tussen milieufactoren en de kankerincidentie in Vlaanderen te bestuderen.

  Beraadslaging 09/04 van 15/09/2009 - 52.71 KB .pdf
 • Aanbeveling nr 09/05 van 15 september 2009 met betrekking tot de mededeling van anonieme gegevens betreffende de gezondheid door de Stichting Kankerregister aan de Université libre de Bruxelles met het oog op een studie over de invloed van de substitutiehormonebehandeling op borstkanker.

  Beraadslaging 09/05 van 15/09/2009 - 48.25 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/058 van 15 september 2009 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de centra voor de opsporing van aangeboren afwijkingen van de Franse en Vlaamse Gemeenschap aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, met het oog op een studie over de jodiumstatus van de Belgische bevolking.

  Beraadslaging 09/058 van 15/09/2009 - 52.74 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/071 van 15 september 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de verzekeringinstellingen aan de Stichting Kankerregister in het kader van artikel 45 quinquies van het kb nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.

  Beraadslaging 09/071 van 15/09/2009 - 97.97 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/064 van 15 september 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen voor de uitvoering van een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg met betrekking tot de evaluatie van het gebruik van pacemakers.

  Beraadslaging 09/064 van 15/09/2009 - 105.3 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/061 van 15 september 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen voor de uitvoering van een studie van het Federaal Kenniscetrum voor de Gezongheidszorg aangaande cardiale revalidate.

  Beraadslaging 09/061 van 15/09/2009 - 85.52 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/047 van 28 juli 2009 met betrekking tot de verwerking van gecodeerde persoonsgegevens door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu met het oog op het controleren van de pandemie van het A/H1N1 virus.

  Beraadslaging 09/047 van 28/07/2009 - 45.56 KB .pdf
 • Aanbeveling nr 09/03 van 28 juli 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens betreffende de gezondheid door de Stichting Kankerregister aan het Steunpunt Milieu en Gezondheid en aan het Departement Analytische en Milieuchemie van de Vrije Universiteit Brussel met het oog op een studie om een nieuw meetnetwerk te organiseren om de aanwezigheid van milieupolluenten en hun vroege effecten in de mens op te storen.

  Beraadslaging 09/03 van 28/07/2009 - 51.68 KB .pdf
 • Aanbeveling nr 09/02 van 28 juli 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens betreffende de gezondheid door het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vakgroep menselijke ecologie van de Vrije Universiteit Brussel met het oog op een studie over het effect van geplande transportmaatregelen op het milieu, de gezondheid en de verkeersveiligheid.

  Beraadslaging 09/02 van 28/07/2009 - 53.73 KB .pdf
 • Advies nr 09/13 van 16 Juni 2009 betreffende de aanvraag van het eHealth-platform in verband met de kandidatuur van de heer Hans Wierts voor de functie van adjunct-informatieveiligheidsconsulent.

  Beraadslaging 09/13 van 16/06/2009 - 34.72 KB .pdf
 • Aanbeveling nr. 09/01 van 16 Juni 2009 met betrekking tot de implementatie van het system van de automatische mededeling van wijzigingen van persoonsgegevens uit het Rijsregister van de natuurlijke personen en uit de Kruispuntbankregisters, door het eHealth-platform aan de ziekenhuizen en aan het Kankerregister.

  Beraadslaging 09/01 van 16/06/2009 - 63.99 KB .pdf
 • Advies nr 09/11 van 16 Juni 2009 betreffende de aanvraag van het eHealth-platform in verband met de kandidatuur van de heer Luc Maes voor de functie van verantwoordelijke geneesheer.

  Beraadslaging 09/11 van 16/06/2009 - 33.51 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. van 09/027 van 16 Juni 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal Kenniscentrum voor de gez ondheidszorg in het kader van studie nr 2008-23 "Evaluatie van het OMNIO-statuut in relatie met de maximumfactuur en het zorgforfait voor chronisch zieken".

  Beraadslaging 09/027 van 16/06/2009 - 149.79 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/026 van 09 Juni 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van studie nr 2008-08: "De financiële impact (voor de patiënten en voor het RIZIV) van het referentieterugbetalingssysteem voor farmaceutische specialiteiten: een voorbeeld van een selectief terugbetalingsmodel".

  Beraadslaging 09/026 van 09/06/2009 - 901.18 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/025 van 02 Juni 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van studie nr 2009-21 "Evaluatie van de effecten van het bezoek van een onafhankelijke artsenbezoeker (Farmaka project) op de praktijk van een huisarts".

  Beraadslaging 09/025 van 02/06/2009 - 290.08 KB .pdf
 • Advies nr 09/12 van 16 Juni 2009 betreffende de aanvraag van het eHealth-platform in verband met de kandidatuur van de heer Patrick Bochart voor de functie van informatieveiligheidsconsulent.

  Beraadslaging 09/12 van 01/06/2009 - 34.62 KB .pdf
941 - 960 van de 964 resultaten