Beraadslagingen

881 - 900 van de 968 resultaten
 • Beraadslaging nr 11/055 van 19 juli 2011, gewijzigd op 17 januari 2012, met betrekking tot de organisatie van de communicatie in het kader van de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten waarvoor een voorafgaand akkoord van de adviserend geneesheer vereist is (Hoofdstuk IV).

  Beraadslaging 11/055 van 17/01/2012 - 186.72 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/055 van 19 juli 2011, gewijzigd op 17 januari 2012, met betrekking tot de organisatie van de communicatie in het kader van de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten waarvoor een voorafgaand akkoord van de adviserend geneesheer vereist is (Hoofdstuk IV)

  Beraadslaging 11/055 van 17/01/2012 - 83.13 KB .pdf
 • Beraadslaging RR nr 69/2011 van 14 december 2011, aanvraag van het eHealth-platform ten behoeve van de actoren in de gezondheidszorg die gebruik maken van de basisdiensten die door het eHealth-platform worden aangeboden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan te gebruiken (RN/MA/2011/298).

  Beraadslaging 69/2011 van 14/12/2011 - 124.76 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/089 van 22 november 2011 met betrekking tot het reglement voor de algemene werking van het hubs & metahub-systeem
  Het reglement voor de algemene werking van het systeem van hubs & metahub

  Beraadslaging 11/089 van 01/12/2011 - 42.34 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/090 van 22 november 2011 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door ziekenhuizen aan het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid in het kader van het voorlopig systeem van bewaking van ernstige griepaandoeningen voor het griepseizoen 2011-2012ub-systeem.

  Beraadslaging 11/090 van 22/11/2011 - 96.99 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/014 van 15 februari 2011, gewijzigd op 22 november 2011, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van de webtoepassing ‘WebWachtMailer’.

  Beraadslaging 11/014 van 22/11/2011 - 195.73 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 11/091 van 22 november 2011 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van een studie over de representativiteit van de minimale klinische gegevens na koppeling met de permanente steekproef (KCE n°2011-07).

  Beraadslaging 11/091 van 22/11/2011 - 168.87 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/083 van 8 november 2011 waarbij de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven voor beschut wonen worden gemachtigd om toegang te hebben tot de Kruispuntbankregisters voor het controleren en het actualiseren van de identificatiegegevens van de bewoners, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers en het facturatiebeheer.

  Beraadslaging 11/083 van 08/11/2011 - 191.96 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/084 van 8 november 2011 waarbij de erkende rust- en verzorgingstehuizen worden gemachtigd om toegang te hebben tot de Kruispuntbankregisters voor het controleren en het actualiseren van de identificatiegegevens van de bewoners, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers en het facturatiebeheer.

  Beraadslaging 11/084 van 08/11/2011 - 148.86 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/088 van 18 oktober 2011 met betrekking tot de nota betreffende de elektronische bewijsmiddelen van een therapeutische relatie en van een zorgrelatie.
  Raadpleeg de nota over de elektronische bewijsmiddelen

  Beraadslaging 11/088 van 01/11/2011 - 60.1 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/082 van 18 oktober 2011 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het IMA en Vaccinnet aan universitaire onderzoeksgroepen van de Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen voor het uitvoeren van een wetenschappelijke studie in het kader van de geneesmiddelenbewaking in opdracht van het fagg.

  Beraadslaging 11/082 van 18/10/2011 - 198.69 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 11/081 van 18 oktober 2011 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de 'Université Libre de Bruxelles' in het kader van het Register voor Acute Coronaire Gebeurtenissen.

  Beraadslaging 11/081 van 18/10/2011 - 176.86 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 11/080 van 18 oktober 2011 betreffende de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door het Intermutualistisch Agentschap aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg voor het verrichten van de studie «katheterablatie van voorkamerfibrillatie of -flutter» (KCE 2009-02-gcp).

  Beraadslaging 11/080 van 18/10/2011 - 228.28 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/064 van 20 september 2011 met betrekking Tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Stichting Kankerregister aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in het kader van het project « MApping of Radon and CancerS » in belgië.

  Beraadslaging 11/064 van 20/09/2011 - 71.8 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/067 van 20 september 2011 met betrekking tot De latere verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de onafhankelijke ziekenfondsen met het oog op het informatief aanschrijven van leden die in aanmerking komen voor deelname aan een gezondheidsgericht begeleidingsprogramma.

  Beraadslaging 11/067 van 20/09/2011 - 64.85 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/069 van 20 september 2011 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch Agentschap aan het Wetenschappelijk instituut volksgezondheid in het kader van een wetenschappelijke studie ter evaluatie van de zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie.

  Beraadslaging 11/069 van 20/09/2011 - 85.77 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/068 van 20 september 2011 met betrekking Tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door het Kankerregister aan het Intermutualistisch Agentschap met het oog op een studie betreffende ‘hospitalisatie bij het Levenseinde van kankerpatienten’.

  Beraadslaging 11/068 van 20/09/2011 - 107.16 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/065 van 20 september 2011 betreffende de Mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door de Stichting Kankerregister aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg voor het verrichten van de studie « zorgkwaliteit voor slokdarm- en maagkanker » (KCE 2009-02- Gcp)

  Beraadslaging 11/065 van 20/09/2011 - 87.95 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/066 van 20 september 2011 met betrekking tot De verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de federale overheidsinstelling Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu In het kader van de MUGREG-toepassing.

  Beraadslaging 11/066 van 20/09/2011 - 106.32 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/063 van 20 september 2011 met betrekking Tot de verwerking van persoonsgegevens tussen het Centre communautaire de référence pour le dépistage des cancers en de Stichting Kankerregister in het kader van de evaluatie van De programma’s voor de opsporing van borstkanker en colorectale kanker.

  Beraadslaging 11/063 van 20/09/2011 - 76.02 KB .pdf
881 - 900 van de 968 resultaten