Raadpleging van het Rijkregister en de registers van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

ConsultRR omvat een aantal diensten waarmee de gegevens van een persoon in het rijksregister en in de Kruispuntbankregisters kunnen worden opgezocht en geraadpleegd.

Deze diensten zijn toegankelijk voor de instellingen en de beroepsbeoefenaars in de gezondheidzorg ( erkend in het KB 78 ( wcag.label.externalLink) ), die hiertoe op voorhand werden gemachtigd door het Informatieveiligheidscomité (het vroegere “sectoraal comité”) van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

Deze machtigingen (“Beraadslagingen”) worden verkregen naargelang:

  • het type instelling en/of de verrichte prestaties (ziekenhuizen, erkende laboratoria, huisartsen)
  • het doeleinde van de aanvraag (bv.: het nummer van dit register gebruiken voor de controle en bijwerking van de identificatiegegevens van de patiënten, de controle en bijwerking van de identificatiegegevens van hun patiënten, hun eenduidige identificatie in het medisch dossier, ...)
  • het type gegevens waartoe toegang wordt gevraagd (naam, geboortedatum, geslacht, verblijfplaats, ...)

De beraadslagingen vindt u in detail terug via het tabblad “Informatieveiligheidscomité”.