Nieuws

Dinsdag 12 juni 2018 – Naar aanleiding van een technisch incident zijn er heel wat storingen geweest op het eHealth-platform met talrijke connectieproblemen tot de diensten als gevolg. Het Business Continuity Plan werd geactiveerd om de apothekers in de mogelijkheid te stellen de verzekerbaarheidsstatus te raadplegen bij de ziekenfondsen. De situatie is nu hersteld, het netwerk is opnieuw stabiel. Onze teams zoeken actief naar de oorzaken van dit incident en zullen de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat dit zich opnieuw voordoet. Er zal een communicatie worden verstuurd zodra het verslag is geconsolideerd en de oplossingen zijn geïmplementeerd.

In het licht van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op 25 mei 2018 wordt het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid afgeschaft en omgevormd tot het Informatieveiligheidscomité. Het Sectoraal Comité blijft echter functioneel totdat de wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité wordt gestemd en diens leden worden benoemd. Na 24 mei behoudt het Sectoraal Comité, en daarna het Informatieveiligheidscomité, de bevoegdheden die niet worden overgedragen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit betreft o.a. het verlenen van beraadslagingen voor mededelingen van persoonsgegevens. De behandeling van klachten en het verlenen van adviezen zal immers wel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit toekomen.

Microsoft heeft een oplossing beschikbaar voor de trage opstart van bepaalde softwarepakketten voor zorgverleners na de installatie van de Windows patch KB4056892 van 3 januari 2018, met name deze pakketten die ontwikkeld zijn met .NET-technologie. Deze oplossing wordt meegedeeld naar de ontwikkelaars van de softwarepakketten, zodat deze verspreid kan worden.

Oplossing voor trage opstart van sommige softwarepakketten voor zorgverleners na installatie van Windows 10 Fall Creators Update of bij installatie van .NET 4.7.1.

Microsoft heeft een oplossing beschikbaar voor de trage opstart van bepaalde softwarepakketten voor zorgverleners, met name deze pakketten die ontwikkeld zijn met .NET-technologie. Deze oplossing wordt meegedeeld naar de ontwikkelaars van de softwarepakketten, zodat deze verspreid kan worden.

Het CERT.be ( wcag.label.externalLink) vraagt dringend de aandacht van ziekenhuizen, medische centra, tandartsen enz. die Windows 7-gebaseerde versies van SIEMENS PET/CT en SPECT/CT en RX gebruiken. Deze toestellen voor medische beeldvorming vertonen door Siemens aangetoonde kwetsbaarheden. Succesvolle exploitatie van deze kwetsbaarheden geeft de aanvaller de mogelijkheid om willekeurige programmacode uit te voeren met de rechten van een lokale gebruiker, waardoor de aanvaller volledige toegang tot het systeem kan verkrijgen. De aanvaller kan dit bv. gebruiken om patiëntengegevens te stelen of veranderingen aan te brengen in de configuratie.

In het advies hieronder vindt u alle technische gegevens over deze kwetsbaarheden en hoe ze te verhelpen.

CERT.be bevestigt dat deze situatie een reëel risico inhoudt. Ze vragen dan ook dat u kennis neemt van deze adviezen, en als u één van deze toestellen in gebruik hebt, de nodige maatregeling te nemen en dit conform de privacywetgeving.

In het federale regeerakkoord is voorzien dat een elektronische communicatietool zal worden ontwikkeld om een multidisciplinaire aanpak van de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemers te waarborgen.

De communicatie moet in alle vertrouwelijkheid en veiligheid kunnen plaatsvinden. De Nationale Arbeidsraad heeft er terecht in zijn advies van 24 februari 2015 op gewezen dat bij de gegevensuitwisseling tussen de betrokken artsen het medisch beroepsgeheim niet uit het oog mag worden verloren: de communicatie mag alleen betrekking hebben op de gegevens die nodig zijn voor het onderzoek van het dossier en de toegang tot die gegevens moet worden beperkt tot de artsen, mits toestemming van de werknemer. Bij de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers kunnen er medische persoonsgegevens worden uitgewisseld.

Het eHealth-platform kan zorgen voor de beveiligde omgeving waarin de communicatie tussen behandelende arts, arbeidsarts, adviserend arts en andere zorgverleners in alle vertrouwelijkheid kan plaatsvinden, onder andere via zijn DAAS-webservice voor wat de identificatie betreft en via de eHealthBox voor wat het communicatiekanaal betreft.

Het project zit momenteel in een proeffase en zal in de vorm van een webservice worden opgenomen in de verschillende medische softwarepakketten. Hiertoe moet er een integratie- en een testfase worden voorzien.

Vanaf 1 januari 2017 zal de arts die zijn patiënt elektronisch geneesmiddelen voorschrijft (via zijn software en de dienst recip-e) die patiënt niet langer een papieren voorschrift overhandigen maar enkel een «bewijs» van dat elektronisch voorschrift, waarop een barcode is aangebracht.
De apotheker scant de barcode en kan op die manier het elektronisch voorschrift ophalen.
Enkel het elektronisch voorschrift zal een wettelijke waarde hebben. De inhoud van het elektronisch voorschrift primeert op het bewijs. Als de arts manueel elementen op het bewijs toevoegt, zal de apotheker daarmee geen rekening mogen houden.
Elektronisch voorschrift: enkele cijfers
Momenteel heeft 80% van de huisartsen (8.597) al een elektronisch voorschrift gebruikt.
Wat met het papieren voorschrift?
In 2017 wijzigt er niets voor het papieren voorschrift. Het blijft nog steeds geldig.
En in de toekomst?

Vanaf 1 januari 2018 zal enkel het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift geldig zijn. Het elektronisch voorschrift wordt de regel, het papieren voorschrift blijft evenwel mogelijk in dringende gevallen. Het papieren bewijs zal ook geleidelijk verdwijnen en het scannen van de barcode zal worden vervangen door een lezing van de eID-kaart.
De voorschrijver zal nog papier kunnen gebruiken indien de patiënt het wenst, maar dan eerder om hem verstaanbare en nuttige informatie te geven voor het correct gebruik van zijn geneesmiddelen.
Meer info www.riziv.be ( wcag.label.externalLink) op de pagina Elektronisch voorschrift: wijzigingen vanaf 1.1.2017 ( wcag.label.externalLink)

41 - 50 van de 62 resultaten
Terug naar recent nieuws