Nieuws

Begin juli werden we op verschillende veiligheidsforums op de hoogte gebracht van een niet-conformiteit (non compliance) van een intermediate CA certificate van Quovadis:

Op diezelfde forums hebben we vernomen dat Quovadis ervoor heeft gekozen om deze niet-conformiteit op te lossen door de intermediate CA te herroepen en te vervangen door een nieuwe vóór 30 september 2020.

We hebben dit nieuwe certificaat zonet van Quovadis ontvangen.

De nieuwe certificaten voor “*.ehealth.fgov.be” en “ehealth2.be” zijn opgenomen in de metadata (xml) file van de eHealth IDP (Identity Provider) die online beschikbaar is op volgende locatie:

De nieuwe certificaten wordt bij eHealth geactiveerd voor acceptatie op 14/09/2020.

De nieuwe certificaten wordt bij eHealth geactiveerd voor productie op 27/09/2020 00:01.

U vindt deze certificaten ook via deze link op ons portaal: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/data/file/view/1f7e0a8ce5d918aaaf6ec4d7c5397b684125e7a2?name=cert_wildcard_ehealth.zip (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Als u deze stappen niet tijdig onderneemt, is het mogelijk dat u vanaf bovenstaande data geen beveiligde connectie (https) meer kan opzetten met het portaal van het eHealth-platform gezien de nieuwe certificaten door uw webbrowser nog niet vertrouwd wordt.

Een beschrijving van deze metadata kan u vinden op het eHealth-portaal op de volgende locatie: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/data/file/view/d04a2ade7a72f26930a941169dfd5f2aa5bfd3da?name=SSL%20certificat.zip (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Indien u een Shibboleth SP gebruikt

 • als u de metadata zo geconfigureerd heeft dat die dagelijks gedownload worden van het eHealth-platform, hoeft u niets te doen
 • als u de metadata zo geconfigureerd heeft dat die enkel lokaal staat en niet automatisch up-to-date gebracht wordt, gelieve dan de metadata file van onze IDP manueel te downloaden en lokaal te installeren

Indien u geen Shibboleth SP gebruikt, gelieve te controleren of uw software nood heeft aan dit nieuw certificaat en zo nodig te installeren.

Attribute Authority

De online metadata van de eHealth AA (Attribute Authority) werd ook aangepast (voor de SSL certificaten *.ehealth.fgov.be et *.ehealth2.be):

Indien U nog vragen hebt, contacteer dan het contact center via support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) of op het nummer 02/788.51.55

Tijdens de major release R20201 zal een centrale en cruciale component van onze IAM een grote ontwikkeling doormaken: I.AM Attribute Authority.

Er is een impact mogelijk op de performantie en de beschikbaarheid van het eHealth-platform.

De uitrol in ACC op 09/03.

De uitrol in PROD is voorzien voor zondag 26/04.

Kan u ervoor zorgen dat er geen impact is in ACC op uw diensten/applicaties die rechtstreeks afhangen van onze Attribute Authority?

Uw testen kunnen tijdens de volgende periode in ACC worden uitgevoerd: van 10/03 tot 17/04/2020

Indien uw teams problemen vaststellen, kan u ons de volgende informatie meedelen ( wcag.label.externalLink) ?

 • tijdstip van de test (datum + uur, minuten, seconden)
 • beschrijving van de vastgestelde fout
 • gebruikte issuer (waarde van het element in uw SOAP request//Envelope/Body/AttributeQuery/Issuer)
 • indien mogelijk: request SOAP /volledig antwoord SOAP met betrekking tot dat probleem

Kan u bovendien, onafhankelijk van de testen, beschrijven hoe de volgende waarden in uw requests zijn gedefinieerd ( wcag.label.externalLink) :

 • attribut NotBefore van het element //Envelope/Body/AttributeQuery/Subject/SubjectConfirmation/SubjectConfirmationData
 • attribut NotOnOrAfter van het element //Envelope/Body/AttributeQuery/Subject/SubjectConfirmation/SubjectConfirmationData

Het eHealth-platform heeft de inproductiestelling van de Next Major Release R2020.1 gepland op 26/04/2020.
De acceptatie-omgeving zal met deze Major Release beschikbaar worden gesteld aan de gebruikers voor testen vanaf 12/03/2020 tot en met 13/04/2020.
Om deze switch zo goed mogelijk uit te voeren en binnen een aantal weken naar de productie-omgeving over te schakelen, doen we een beroep op uw medewerking. Vanaf 12/03/2020 kan u starten met de specifieke testen van uw webapplicatie of web servicetoepassing(en).
Dankzij uw ondersteuning en feedback kunnen we mogelijke problemen proactief oplossen en ervoor zorgen dat de overschakeling naar de productie-omgeving op 26/04/2020 vlot zal verlopen.
Deze testen zouden dan herhaald worden op het moment van de eigenlijke overgang naar de productie-omgeving op 26/04/2020.
Als u bereid bent om mee te werken, zouden we u willen vragen het inschrijvingsformulier in te vullen en ons zo snel mogelijk te bezorgen via het e-mailadres: ehealth_service_management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)
Indien het mogelijk is, zijn de 2 groepen testpersonen dezelfde. eHealth zal tijdig een herinnering sturen voor de tweede testperiode op 26/04/2020.
Het eHealth-platform contacteert deze personen om hun resultaten, feedback en eventuele foutmeldingen te registreren en te ondersteunen.
Alvast bedankt voor uw ondersteuning en medewerking.

Meer info

Het nieuw certificaat voor “*.ehealth.fgov.be” is opgenomen in de metadata (xml) file van de eHealth IDP (Identity Provider) die online beschikbaar is op volgende locatie

Het nieuwe certificaat is geactiveerd bij eHealth voor Acceptatie op zondag 08 maart 2020.

Het nieuwe certificaat wordt bij eHealth geactiveerd voor Productie op zondag 26 april 2020.

U vindt dit certificaat ook via deze link (wcag.label.file wcag.label.externalLink) op ons portaal:

Als u deze stappen niet tijdig onderneemt, is het mogelijk dat u vanaf de voorvermelde data geen beveiligde connectie (https) meer kan opzetten met het portaal van het eHealth-platform gezien het nieuwe certificaat door uw webbrowser nog niet vertrouwd wordt.

Een beschrijving van deze metadata kan u vinden op het eHealth-portaal op de volgende locatie (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Indien u een Shibboleth SP gebruikt

 1. Als u de metadata zo geconfigureerd heeft dat die dagelijks gedownload worden van het eHealth-platform, hoeft u niets te doen
 2. Als u de metadata zo geconfigureerd heeft dat die enkel lokaal staat en niet automatisch up-to-date gebracht wordt, gelieve dan de metadata file van onze IDP manueel te downloaden en lokaal te installeren

Indien u geen Shibboleth SP gebruikt

 • Gelieve te controleren of uw software nood heeft aan dit nieuw certificaat en zo nodig te installeren

STS & AA

De online metadata van de eHealth STS (Secure Token Service) en AA (Attribute Authority) werden ook aangepast (voor het SSL certificaat *.ehealth.fgov.be)

Productie:

Acceptatie:

Een cruciale eHealth-dienst, die de veiligheid van elektronische uitwisselingen bewaakt, was vanmorgen geruime tijd onstabiel. Voor een aantal artsen, apothekers en andere vakspecialisten waren sommige elektronische handelingen daardoor tijdelijk niet mogelijk. Er bestaan voor dergelijke situaties elektronische noodprocedures, maar ook deze procedures konden ditmaal niet voor een volledig behoud van de functionaliteiten zorgen. De situatie was tegen de middag volledig hersteld.

De cruciale veiligheidscomponent kampte met onvoorziene capaciteitsproblemen. Het ging initieel niet om een totale uitval, waardoor de omschakeling naar de voorziene noodprocedures een complexe aangelegenheid werd.

“Het eHealth-platform heeft het voorbije anderhalf jaar fors geïnvesteerd in de stabiliteit van zijn infrastructuur, in een snelle probleemdetectie en in geautomatiseerde noodprocedures. Daardoor is de beschikbaarheid aanzienlijk verhoogd. Het is jammer om vast te stellen dat de snelle omschakeling naar de voorziene noodprocedures vandaag niet volledig heeft gewerkt zoals bedoeld. We betreuren de overlast die dit voor de medische professionals heeft veroorzaakt”, aldus Frank Robben, administrateur-generaal van het eHealth-platform.

Nu de diensten weer volledig operationeel zijn, zal het eHealth-platform snel samenzitten met de technische partners in het eHealth-ecosysteem. Samen wordt zorgvuldig geanalyseerd waar de huidige situatie nog voor verbetering vatbaar is.

In het kader van de evolutie en de verbetering van de dienst eHealthBox wensen we u eraan te herinneren dat versie 2 weldra niet meer ondersteund zal worden:

- de buitengebruikstelling in ACCEPTATIE is gepland voor 30/01/2020

- de buitengebruikstelling in PRODUCTIE is gepland voor 23/02/2020

De interface V2 zal dus niet meer beschikbaar zijn. Gelieve dus de migratie naar V3 uit te voeren indien dit nog niet gebeurd is.

https://services-acpt.ehealth.fgov.be/ehBoxPublication/v3 ( wcag.label.externalLink)

https://services-acpt.ehealth.fgov.be/ehBoxConsultation/v3 ( wcag.label.externalLink)

Contact & Meer info ( wcag.label.externalLink)

We hebben de stromen MyCareNet in acceptatie op onze APIGateway gemigreerd op 05/09/2019.

U vindt hierna de endpoints die getest moeten worden.

/ebirth/notification/v1

/ebirth/medicalform/v1

Hoewel deze migratie transparant is voor u, vragen we u vriendelijk om deze verschillende stromen in die omgeving te testen.

Kan u ons ook een feedback van uw verschillende testen bezorgen, ten laatste op 15 februari 2020?

Contact & Meer info ( wcag.label.externalLink)

We migreerden bij de release R2019.2 op 17/09/2019 de Recip-e stromen in de acceptatie omgeving naar de ApiGateway.

Deze migratie is transparant voor u, maar we willen graag dat u deze verschillende stromen (*) in deze omgeving test.

(*)

/Recip-e/v1/Prescriber_v1

/Recip-e/v2/Executor_v2

/Recip-e/v3/Executor_v3

Kunt u ons ook vóór eind januari 2020 een terugkoppeling van uw verschillende tests geven?

Contact & Meer info ( wcag.label.externalLink)

We hebben de stromen MyCareNet in acceptatie op onze APIGateway gemigreerd.

U vindt hierna de endpoints die getest moeten worden:

(Migratie naar de gateway in acceptatie op 05/09/2019)

/ChapterIV/ChapterIVAgreementAdmission/v1

/ChapterIV/ChapterIVAgreementConsultation/v1

/MyCareNet/eAttest/v1

/GenericInsurability/v1

/GlobalMedicalFileConsultation/v1

/GlobalMedicalFileNotification/v1

/Insurability/v1

/Insurability/v2

(Migratie naar de gateway in acceptatie op 25/11/2019)

/MyCareNet/Tarification/v1

/MyCareNet/Registration/v1

/MyCareNet/TarificationMediPrima/v1

 

Hoewel deze migratie transparant is voor u, vragen we u vriendelijk om deze verschillende stromen in die omgeving te testen.

Kan u ons ook een feedback van uw verschillende testen bezorgen, ten laatste op 31 januari 2020?

Contact & Meer info ( wcag.label.externalLink)

Bij onze major release R2020.1 van 26 april 2020 zullen wij ons API portaal ( wcag.label.externalLink) installeren ter vervanging van UDDI Portal ( wcag.label.externalLink) .

Wij vragen u om te controleren dat u geen sterke link hebt gelegd met de elementen van het UDDI-portaal in uw code (wijzigingen van de default “properties van de connector” van de diensten (die de endpoints bevatten)).

De URL’s die gebruikt worden door de technische connector (< 3.18.0) zullen geen antwoord meer terugsturen (u vindt een http code 404 in uw logs).

Dit is geen probleem want indien de connector de link niet vindt, zal hij de linken gebruiken die ingebed zijn in de connector.

Als u de technische connector 3.18.0 gebruikt, bestaat de link naar UDDI niet meer omdat die vervangen werd door een link naar service list ( wcag.label.externalLink) .

Contact & Meer info ( wcag.label.externalLink)

21 - 30 van de 61 resultaten
Terug naar recent nieuws