Nieuws

Op zondag 25 april 2021 zullen er wijzigingen worden aangebracht in de G-Cloud die mogelijk een korte impact zullen hebben op het eHealth-platform. 

 • Opdat u zo weinig mogelijk hinder zou ondervinden, gebeuren de meest risicovolle wijzigingen tussen 6 en 8 uur. Er zal evenwel gedurende 10 minuten een onbeschikbaarheid zijn.
 • Andere wijzigingen met een kleiner risico zullen plaatsvinden tussen 8 en 9 uur.
 • Na 9 uur is er geen enkele impact meer voorzien.

Op die manier willen wij mogelijke storingen bij uw gebruikers tot een absoluut minimum reduceren. Wij hebben om deze reden ook aanpassingen geweigerd die onduidelijk waren (wegens gebrek aan informatie van de leverancier) of die een lange storing konden veroorzaken.

In totaal zal de interventie van 6 tot 17 uur duren. Wij hanteren bewust voor elke aanpassing een ruime marge. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Waar kan ik zondag de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nagaan?

kunt de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nakijken op https://www.status.ehealth.fgov.be/fr/dashboard ( wcag.label.externalLink) . Bij problemen kunt u terecht bij de supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen vóór zondag 25 april, contacteer dan eHealth_Service_Management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) .

Bij problemen op zondag zelf, contacteer de supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Overzicht

Aanpassingen tussen 6 en 8 uur

 • Move FEDMAN Internet connections to new router
  • Er zal een storing van enkele seconden zijn bij de herberekening van de routering
  • Er is geen actie van de partners vereist
 • Reconfigure 3rd Belnet connection and failover test
  • Tussen 07uh40 en 08u00 zal er een dienstonderbreking van 10 minuten zijn
  • Indien u vóór 07u40 aangemeld bent, dan zal u na deze interventie uw sessie moeten heropstarten
 • Network Update WAN core routers to 7.1.2
  • Er zal een storing van enkele seconden zijn bij de herberekening van de routering
  • Er is geen actie van de partners vereist

Aanpassing tussen 8 en 9 uur

 • In geval van rollback van de wijzigingen « Move FEDMAN Internet connections to new router and Reconfigure 3rd Belnet connection »
  • Mogelijk korte storingen gedurende 10 minuten
  • Er is geen actie van de partners vereist

Voor de andere aanpassingen tijdens de release voorzien de technici en release-coördinatoren geen merkbare storingen in de business-applicaties.

Deze communicatie is bestemd voor alle gebruikers van een eHealth-dienst in het domein « *.ehealth.fgov.be »

Welke acties worden er van u verwacht ?

Voor alle applicaties die een connectie tot stand brengen met één of meerdere eHealth-diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van de certificaatketen om de SSL-connectie te valideren, volstaat het dat u dit valideert (via de root of intermediaire CA).

Voor alle applicaties die een connectie tot stand brengen met één of meerdere eHealth-diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van het finale certificaat om de SSL-connectie te valideren, dient u te valideren dat dit nieuwe finale certificaat is inbegrepen in de lijst van toegelaten certificaten.

Gekende applicaties om een validatie met een finaal certificaat te verrichten:

 • Als u gebruik maakt van een Shibboleth SP

Als u de metadata zo geconfigureerd hebt dat ze dagelijks gedownload worden, moet u niets doen.

Als u de metadata zo geconfigureerd hebt dat ze enkel lokaal bestaan, dan dient u manueel het metadata-bestand van onze IDP te downloaden en lokaal te installeren.

De nieuwe certificaten voor « *.ehealth.fgov.be » zijn opgenomen in het metadata-bestand (xml) van de IDP (Identity Provider) van eHealth die online beschikbaar is via:

ACCEPTATIE: https://wwwacc.ehealth.fgov.be/idp/profile/Metadata/SAML ( wcag.label.externalLink)

PRODUCTIE: https://www.ehealth.fgov.be/idp/profile/Metadata/SAML ( wcag.label.externalLink)

Een beschrijving van deze metadata is beschikbaar op het eHealth-portaal op: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/fc0bc55200ea65493628d32c55ea3525?filename=i_am_federation_metadata_v1_1_dd_20150713.doc.pdf (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

 • Attribute Authority

De online metadata van eHealth AA (Attribute Authority) werden eveneens aangepast (voor de SSL-certificaten *.ehealth.fgov.be)

Wanneer moet u deze acties uitvoeren?

Het nieuwe certificaat is reeds geactiveerd bij eHealth in acceptatie en in productie

U dient dus deze certificaten in parallel met de bestaande certificaten toe te voegen tegen ten laatste 05/06/2021.

U vindt deze certificaten via deze link op ons portaal: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/data/file/view/ecca175cffb2d1e7189db0950a9565d0d74b91ab?name=cert_wildcard_ehealth_new%20infra.zip (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Indien u deze acties niet tijdig uitvoert kan het zijn dat u geen beveiligde verbinding (https) meer tot stand kan brengen vanaf de voormelde datums, omdat uw systeem de nieuwe certificaten niet zal vertrouwen.

Acties nodig voor de eindgebruikers ?

Er zijn geen specifieke acties nodig voor de eindgebruikers

Indien u nog vragen hebt, kan u contact opnemen met het "contact center" via support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) of op het nummer 02-788 51 55

Op zondag 28 maart gebeuren er aanpassingen aan de G-cloud omgeving met mogelijks een korte impact op het eHealth-platform. Omdat wij hierover zo transparant mogelijk willen communiceren, vindt u onderaan een gedetailleerd overzicht.

 • Opdat u zo weinig mogelijk hinder ondervindt, gebeuren de meest risicovolle wijzigingen tussen 7 uur en 8 uur.
 • Op die manier willen wij mogelijke storingen bij uw gebruikers tot een absoluut minimum reduceren. Wij hebben om deze reden ook aanpassingen geweigerd die onduidelijk waren (wegens gebrek aan info van de leverancier) of die een lange storing konden veroorzaken.

De volledige interventie duurt van 7 tot 17 uur. Wij hanteren bewust voor elke aanpassing een ruime marge. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Waar kan ik zondag de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nagaan ?

U kunt de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nakijken op https://www.status.ehealth.fgov.be/nl/dashboard ( wcag.label.externalLink) . Ondervindt u problemen? U kan steeds terecht bij Supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Bij wie kan ik terecht met vragen ?

Heeft u vragen vóór zondag 28 maart? Contacteer de dienst eHealth_Service_Management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) .

Ondervindt u problemen op zondag zelf? Bel Supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Overzicht

Aanpassingen tussen 7 en 8

 • Installatie ondersteuning ECC (nieuwe manier van encryptie op eID’s vanaf 30 april 2021)
  • Geen storing verwacht
  • Geen actie van partners nodig
 • Vervanging van een WAN router

Voor de andere aanpassingen tijdens de release voorzien de technici en release coördinatoren geen merkbare storingen in de business applicaties.

Op 6 juni wordt een nieuwe eHealth-infrastructuur in gebruik genomen. Er dienen nieuwe SSL-certificaten « *.ehealth.fgov.be » ( zie document communication SSL Certificate (wcag.label.file wcag.label.externalLink) ) en nieuwe IP-adressen te worden geconfigureerd op uw systemen.

Het is absoluut noodzakelijk dat u de configuratie van uw firewall aanpast op de productie- en acceptatie-infrastructuur en een aantal belangrijke tests uitvoert. U vervangt daarbij niet de oude IP’s, noch uw SSL-certificaten. Deze blijven functioneren tot 5 juni voor productie en 19 juni voor acceptatie. Alleen zo behoudt u uw toegang tot het eHealth-platform. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de vereiste acties. In dit document (wcag.label.file wcag.label.externalLink)  leest u wat er exact van u verwacht wordt.

Vereiste acties

Controleer of de configuratie van uw firewall aangepast is aan deze nieuwe gegevens

Controleer of de configuratie van uw firewall aangepast is aan deze nieuwe gegevens

Indien u vragen hebt, kan u contact opnemen met het "contact center" via support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) of op het nummer 02-788 51 55

In februari worden nieuwe I.AM-certificaten Zetes (en niet langer Quovadis) geactiveerd in acceptatie en productie. Vermijd dat uw software dan plots niet meer functioneert en vervang uw certificaten op tijd:

 • vóór 10 februari 2021 in acceptatie
 • vóór 28 februari 2021 in productie

U bent service provider van apps die met de eHealth IDP (Identity Provider) communiceren

1. Bestandlocaties

De certificaten die onze IDP gebruikt zijn hier beschikbaar:

Voor een beschrijving van deze metadata klikt u op deze link (wcag.label.file wcag.label.externalLink) .

Klik op de volgende link (wcag.label.file wcag.label.externalLink) om de bestanden te downloaden voor Acceptatie.

Klik op de volgende link (wcag.label.file wcag.label.externalLink) om de bestanden te downloaden voor Productie.

2. Te ondernemen acties

 • U gebruikt een Shibboleth SP

Als u een versie 2.x gebruikt en de metadata zo geconfigureerd heeft dat deze dagelijks gedownload worden van het eHealth platform, dan hoeft u niets te doen.

Maakt u geen gebruik van de automatische download? Download deze file zelf en integreer deze in uw SP vóór 28 februari op productie en vóór 10 februari op acceptatie.

 • U gebruikt geen Shibboleth SP

U dient zelf het nieuwe certificaat ehealth-iam-prod te vertrouwen vóór 28 februari 2021 en ehealth-iam-acc vóór 10 februari 2021.

U bent service provider van webservices die onze STS en/of AttributeAuthority gebruiken

STS: Wijzig de certificaten die onze SecureTokenService gebruikt om de SAML Tokens te ondertekenen.

AttributeAuthority: Wijzig de certificaten die onze AttributeAuthority gebruikt om zijn antwoord te ondertekenen.

Zorg dat uw systemen het nieuwe signing certificaat vertrouwen:

 • ehealth-iam-prod: vóór 28 februari
 • ehealth-iam-acc: vóór 10 februari

Heeft u nog vragen? Contacteer ons via support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) of op het nummer 02 788 51 55.

Op 28/02/2021 zullen vijf nieuwe Timestamping-certificaten bij eHealth worden geactiveerd in productie.

Daarom dient u deze certificaten ten laatste tegen 26/02/2021 te activeren in de productie-omgeving.

Als u dit niet doet, is het mogelijk dat uw software de 'nieuwe' timestamps ten onrechte als ongeldig beschouwt.

We vragen u dan ook uitdrukkelijk om zo snel mogelijk één van onderstaande interventies uit te voeren:

U vindt het ZIP-bestand (production.zip) op eHealth-portaal via de volgende link: (wcag.label.file wcag.label.externalLink) https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/data/file/view/2b553e8374c53d3d3cd9a6359c6900d01d95ba70?name=production.zip (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Indien u de eHealth Connector gebruikt:

 • moet u de tsacertificate.jks van uw systeem aanpassen ; u vindt de nieuwe versie van deze keystore in de connector directory van het zip-bestand

Indien u de eHealth Timestamping Reference client v2 gebruikt:

 • kopieer en vervang de bestanden tsaCertificate.jks van de connector in de folder config/keystores om hem bij te werken

Indien u een eigen implementatie gebruikt om de timestamps te controleren:

 • dan dient u de nieuwe timestamping-certificaten te installeren op het systeem. Uw softwareleverancier kan u hierbij verder helpen.

Deze files vindt u in de other directory van de zipfile terug.

Indien U nog vragen hebt, contacteer dan het contactcenter via support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) of op het nummer 02-788 51 55
 

Zoals u weet werken wij momenteel aan de verbetering van de tool eHealthBox. De bedoeling is om de architectuur van de tool te verbeteren, met behoud van het merendeel van de functionaliteiten die het meest gebruikt worden door de zorgverleners. In het kader hiervan informeren wij u dat we vanaf 22 november 2020 6 uur zullen starten met de inproductiestelling van verschillende aspecten, met name:

 • de implementatie van de webservice eHealthBox V4 (REST) met gelijkaardige functies als bij de SOAP-interface
 • de implementatie van de nieuwe architectuur van eHealthBox V3 (SOAP)
 • de implementatie van de nieuwe webapp met de functie UpdateInfo

We wijzen erop dat buiten deze twee functionaliteiten, V3 van eHealthBox ongewijzigd zal blijven.

De applicatie is op 22 november 2020 niet beschikbaar tussen 06.00 uur en 07.30 uur.

Het eHealth-platform heeft de inproductiestelling van de Next Major Release R2020.2 gepland op 18/10/2020
De acceptatie-omgeving zal met deze Major Release beschikbaar worden gesteld aan de gebruikers voor testen vanaf  18/09/2020 tot en met 14/10/2020.
Om deze switch zo goed mogelijk uit te voeren en binnen een aantal weken naar de productie-omgeving over te schakelen, doen we een beroep op uw medewerking. Vanaf 18/09/2020 kan u starten met de specifieke testen van uw webapplicatie of web servicetoepassing(en).
Dankzij uw ondersteuning en feedback kunnen we mogelijke problemen proactief oplossen en ervoor zorgen dat de overschakeling naar de productie-omgeving op 18/10/2020 vlot zal verlopen.
Deze testen zouden dan herhaald worden op het moment van de eigenlijke overgang naar de productie-omgeving op 18/10/2020.
Als u bereid bent om mee te werken, zouden we u willen vragen het inschrijvingsformulier in te vullen en ons zo snel mogelijk te bezorgen via het e-mailadres: ehealth_service_management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)
Indien het mogelijk is, zijn de 2 groepen testpersonen dezelfde. eHealth zal tijdig een herinnering sturen voor de tweede testperiode op 18/10/2020.
Het eHealth-platform contacteert deze personen om hun resultaten, feedback en eventuele foutmeldingen te registreren en te ondersteunen.
 

11 - 20 van de 61 resultaten
Terug naar recent nieuws