Nieuws

Op 6 juni wordt een nieuwe eHealth-infrastructuur in gebruik genomen. Er dienen nieuwe SSL-certificaten « *.ehealth.fgov.be » ( zie document communication SSL Certificate (wcag.label.file wcag.label.externalLink) ) en nieuwe IP-adressen te worden geconfigureerd op uw systemen.

Het is absoluut noodzakelijk dat u de configuratie van uw firewall aanpast op de productie- en acceptatie-infrastructuur en een aantal belangrijke tests uitvoert. U vervangt daarbij niet de oude IP’s, noch uw SSL-certificaten. Deze blijven functioneren tot 5 juni voor productie en 19 juni voor acceptatie. Alleen zo behoudt u uw toegang tot het eHealth-platform. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de vereiste acties. In dit document (wcag.label.file wcag.label.externalLink)  leest u wat er exact van u verwacht wordt.

Vereiste acties

Controleer of de configuratie van uw firewall aangepast is aan deze nieuwe gegevens

Controleer of de configuratie van uw firewall aangepast is aan deze nieuwe gegevens

Indien u vragen hebt, kan u contact opnemen met het "contact center" via support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) of op het nummer 02-788 51 55

In februari worden nieuwe I.AM-certificaten Zetes (en niet langer Quovadis) geactiveerd in acceptatie en productie. Vermijd dat uw software dan plots niet meer functioneert en vervang uw certificaten op tijd:

 • vóór 10 februari 2021 in acceptatie
 • vóór 28 februari 2021 in productie

U bent service provider van apps die met de eHealth IDP (Identity Provider) communiceren

1. Bestandlocaties

De certificaten die onze IDP gebruikt zijn hier beschikbaar:

Voor een beschrijving van deze metadata klikt u op deze link (wcag.label.file wcag.label.externalLink) .

Klik op de volgende link (wcag.label.file wcag.label.externalLink) om de bestanden te downloaden voor Acceptatie.

Klik op de volgende link (wcag.label.file wcag.label.externalLink) om de bestanden te downloaden voor Productie.

2. Te ondernemen acties

 • U gebruikt een Shibboleth SP

Als u een versie 2.x gebruikt en de metadata zo geconfigureerd heeft dat deze dagelijks gedownload worden van het eHealth platform, dan hoeft u niets te doen.

Maakt u geen gebruik van de automatische download? Download deze file zelf en integreer deze in uw SP vóór 28 februari op productie en vóór 10 februari op acceptatie.

 • U gebruikt geen Shibboleth SP

U dient zelf het nieuwe certificaat ehealth-iam-prod te vertrouwen vóór 28 februari 2021 en ehealth-iam-acc vóór 10 februari 2021.

U bent service provider van webservices die onze STS en/of AttributeAuthority gebruiken

STS: Wijzig de certificaten die onze SecureTokenService gebruikt om de SAML Tokens te ondertekenen.

AttributeAuthority: Wijzig de certificaten die onze AttributeAuthority gebruikt om zijn antwoord te ondertekenen.

Zorg dat uw systemen het nieuwe signing certificaat vertrouwen:

 • ehealth-iam-prod: vóór 28 februari
 • ehealth-iam-acc: vóór 10 februari

Heeft u nog vragen? Contacteer ons via support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) of op het nummer 02 788 51 55.

Op 28/02/2021 zullen vijf nieuwe Timestamping-certificaten bij eHealth worden geactiveerd in productie.

Daarom dient u deze certificaten ten laatste tegen 26/02/2021 te activeren in de productie-omgeving.

Als u dit niet doet, is het mogelijk dat uw software de 'nieuwe' timestamps ten onrechte als ongeldig beschouwt.

We vragen u dan ook uitdrukkelijk om zo snel mogelijk één van onderstaande interventies uit te voeren:

U vindt het ZIP-bestand (production.zip) op eHealth-portaal via de volgende link: (wcag.label.file wcag.label.externalLink) https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/data/file/view/2b553e8374c53d3d3cd9a6359c6900d01d95ba70?name=production.zip (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Indien u de eHealth Connector gebruikt:

 • moet u de tsacertificate.jks van uw systeem aanpassen ; u vindt de nieuwe versie van deze keystore in de connector directory van het zip-bestand

Indien u de eHealth Timestamping Reference client v2 gebruikt:

 • kopieer en vervang de bestanden tsaCertificate.jks van de connector in de folder config/keystores om hem bij te werken

Indien u een eigen implementatie gebruikt om de timestamps te controleren:

 • dan dient u de nieuwe timestamping-certificaten te installeren op het systeem. Uw softwareleverancier kan u hierbij verder helpen.

Deze files vindt u in de other directory van de zipfile terug.

Indien U nog vragen hebt, contacteer dan het contactcenter via support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) of op het nummer 02-788 51 55
 

Zoals u weet werken wij momenteel aan de verbetering van de tool eHealthBox. De bedoeling is om de architectuur van de tool te verbeteren, met behoud van het merendeel van de functionaliteiten die het meest gebruikt worden door de zorgverleners. In het kader hiervan informeren wij u dat we vanaf 22 november 2020 6 uur zullen starten met de inproductiestelling van verschillende aspecten, met name:

 • de implementatie van de webservice eHealthBox V4 (REST) met gelijkaardige functies als bij de SOAP-interface
 • de implementatie van de nieuwe architectuur van eHealthBox V3 (SOAP)
 • de implementatie van de nieuwe webapp met de functie UpdateInfo

We wijzen erop dat buiten deze twee functionaliteiten, V3 van eHealthBox ongewijzigd zal blijven.

De applicatie is op 22 november 2020 niet beschikbaar tussen 06.00 uur en 07.30 uur.

Het eHealth-platform heeft de inproductiestelling van de Next Major Release R2020.2 gepland op 18/10/2020
De acceptatie-omgeving zal met deze Major Release beschikbaar worden gesteld aan de gebruikers voor testen vanaf  18/09/2020 tot en met 14/10/2020.
Om deze switch zo goed mogelijk uit te voeren en binnen een aantal weken naar de productie-omgeving over te schakelen, doen we een beroep op uw medewerking. Vanaf 18/09/2020 kan u starten met de specifieke testen van uw webapplicatie of web servicetoepassing(en).
Dankzij uw ondersteuning en feedback kunnen we mogelijke problemen proactief oplossen en ervoor zorgen dat de overschakeling naar de productie-omgeving op 18/10/2020 vlot zal verlopen.
Deze testen zouden dan herhaald worden op het moment van de eigenlijke overgang naar de productie-omgeving op 18/10/2020.
Als u bereid bent om mee te werken, zouden we u willen vragen het inschrijvingsformulier in te vullen en ons zo snel mogelijk te bezorgen via het e-mailadres: ehealth_service_management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)
Indien het mogelijk is, zijn de 2 groepen testpersonen dezelfde. eHealth zal tijdig een herinnering sturen voor de tweede testperiode op 18/10/2020.
Het eHealth-platform contacteert deze personen om hun resultaten, feedback en eventuele foutmeldingen te registreren en te ondersteunen.
 

Begin juli werden we op verschillende veiligheidsforums op de hoogte gebracht van een niet-conformiteit (non compliance) van een intermediate CA certificate van Quovadis:

Op diezelfde forums hebben we vernomen dat Quovadis ervoor heeft gekozen om deze niet-conformiteit op te lossen door de intermediate CA te herroepen en te vervangen door een nieuwe vóór 30 september 2020.

We hebben dit nieuwe certificaat zonet van Quovadis ontvangen.

De nieuwe certificaten voor “*.ehealth.fgov.be” en “ehealth2.be” zijn opgenomen in de metadata (xml) file van de eHealth IDP (Identity Provider) die online beschikbaar is op volgende locatie:

De nieuwe certificaten wordt bij eHealth geactiveerd voor acceptatie op 14/09/2020.

De nieuwe certificaten wordt bij eHealth geactiveerd voor productie op 27/09/2020 00:01.

U vindt deze certificaten ook via deze link op ons portaal: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/data/file/view/1f7e0a8ce5d918aaaf6ec4d7c5397b684125e7a2?name=cert_wildcard_ehealth.zip (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Als u deze stappen niet tijdig onderneemt, is het mogelijk dat u vanaf bovenstaande data geen beveiligde connectie (https) meer kan opzetten met het portaal van het eHealth-platform gezien de nieuwe certificaten door uw webbrowser nog niet vertrouwd wordt.

Een beschrijving van deze metadata kan u vinden op het eHealth-portaal op de volgende locatie: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/data/file/view/d04a2ade7a72f26930a941169dfd5f2aa5bfd3da?name=SSL%20certificat.zip (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Indien u een Shibboleth SP gebruikt

 • als u de metadata zo geconfigureerd heeft dat die dagelijks gedownload worden van het eHealth-platform, hoeft u niets te doen
 • als u de metadata zo geconfigureerd heeft dat die enkel lokaal staat en niet automatisch up-to-date gebracht wordt, gelieve dan de metadata file van onze IDP manueel te downloaden en lokaal te installeren

Indien u geen Shibboleth SP gebruikt, gelieve te controleren of uw software nood heeft aan dit nieuw certificaat en zo nodig te installeren.

Attribute Authority

De online metadata van de eHealth AA (Attribute Authority) werd ook aangepast (voor de SSL certificaten *.ehealth.fgov.be et *.ehealth2.be):

Indien U nog vragen hebt, contacteer dan het contact center via support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) of op het nummer 02/788.51.55

Tijdens de major release R20201 zal een centrale en cruciale component van onze IAM een grote ontwikkeling doormaken: I.AM Attribute Authority.

Er is een impact mogelijk op de performantie en de beschikbaarheid van het eHealth-platform.

De uitrol in ACC op 09/03.

De uitrol in PROD is voorzien voor zondag 26/04.

Kan u ervoor zorgen dat er geen impact is in ACC op uw diensten/applicaties die rechtstreeks afhangen van onze Attribute Authority?

Uw testen kunnen tijdens de volgende periode in ACC worden uitgevoerd: van 10/03 tot 17/04/2020

Indien uw teams problemen vaststellen, kan u ons de volgende informatie meedelen ( wcag.label.externalLink) ?

 • tijdstip van de test (datum + uur, minuten, seconden)
 • beschrijving van de vastgestelde fout
 • gebruikte issuer (waarde van het element in uw SOAP request//Envelope/Body/AttributeQuery/Issuer)
 • indien mogelijk: request SOAP /volledig antwoord SOAP met betrekking tot dat probleem

Kan u bovendien, onafhankelijk van de testen, beschrijven hoe de volgende waarden in uw requests zijn gedefinieerd ( wcag.label.externalLink) :

 • attribut NotBefore van het element //Envelope/Body/AttributeQuery/Subject/SubjectConfirmation/SubjectConfirmationData
 • attribut NotOnOrAfter van het element //Envelope/Body/AttributeQuery/Subject/SubjectConfirmation/SubjectConfirmationData

Het eHealth-platform heeft de inproductiestelling van de Next Major Release R2020.1 gepland op 26/04/2020.
De acceptatie-omgeving zal met deze Major Release beschikbaar worden gesteld aan de gebruikers voor testen vanaf 12/03/2020 tot en met 13/04/2020.
Om deze switch zo goed mogelijk uit te voeren en binnen een aantal weken naar de productie-omgeving over te schakelen, doen we een beroep op uw medewerking. Vanaf 12/03/2020 kan u starten met de specifieke testen van uw webapplicatie of web servicetoepassing(en).
Dankzij uw ondersteuning en feedback kunnen we mogelijke problemen proactief oplossen en ervoor zorgen dat de overschakeling naar de productie-omgeving op 26/04/2020 vlot zal verlopen.
Deze testen zouden dan herhaald worden op het moment van de eigenlijke overgang naar de productie-omgeving op 26/04/2020.
Als u bereid bent om mee te werken, zouden we u willen vragen het inschrijvingsformulier in te vullen en ons zo snel mogelijk te bezorgen via het e-mailadres: ehealth_service_management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)
Indien het mogelijk is, zijn de 2 groepen testpersonen dezelfde. eHealth zal tijdig een herinnering sturen voor de tweede testperiode op 26/04/2020.
Het eHealth-platform contacteert deze personen om hun resultaten, feedback en eventuele foutmeldingen te registreren en te ondersteunen.
Alvast bedankt voor uw ondersteuning en medewerking.

Meer info

1 - 10 van de 48 resultaten
Terug naar recent nieuws