Nieuws

Zoals aangekondigd in de vorige mededeling op 08/07/2021 zal de DNS-omschakeling van onze huidige infrastructuur naar de nieuwe “High Availability” (HA) infrastructuur gebeuren in twee fasen:

 1. Migratie van de ACCEPTATIE-omgeving op 03 augustus 2021
 2. Migratie van de PRODUCTIE-omgeving op 12 september 2021

Voor de migratie van de ACCEPTATIE-omgeving op 3 augustus is een downtime voorzien tussen 9 u 30 en 10 u.

Hierna kan u de nodige tests uitvoeren en ons uw bevindingen mailen op het onderstaande adres.

Vergeet niet vooraf te controleren of uw firewalls correct zijn geconfigureerd zodat u toegang krijgt tot deze nieuwe omgeving.

Voor meer informatie kan u het eHealth Service Management contacteren via ehealth_service_management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) .

Op 03/08/2021 zal het nieuwe Timestamping-certificaat bij eHealth worden geactiveerd in acceptatie.

Daarom dient u dit certificaat ten laatste tegen 28/07/2021 te activeren in de acceptatie-omgeving.
Als u dit niet doet, is het mogelijk dat uw software de 'nieuwe' timestamps ten onrechte als ongeldig beschouwt.

U vindt het ZIP-bestand op eHealth-portaal via de volgende link: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/acceptance.zip (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

We vragen u dan ook uitdrukkelijk om zo snel mogelijk één van onderstaande interventies uit te voeren:

 • Indien u de eHealth Connector gebruikt moet u de tsacertificate.jks van uw systeem aanpassen; u vindt de nieuwe versie van deze keystore in de “connector” directory van het zip-bestand
 • Indien u de eHealth Timestamping Reference client v2 gebruikt, kopieert u en vervangt u de bestanden tsaCertificate.jks van de connector in de folder “config/keystores” om hem bij te werken
 • Indien u een eigen implementatie gebruikt om de timestamps te controleren, dan dient u de nieuwe timestamping-certificaten te installeren op het systeem. De files vindt u in de “other directory” van de zipfile terug. Uw softwareleverancier kan u hierbij verder helpen

Indien u nog vragen hebt, neemt u contact op met het “contactcenter” via support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) of via het nummer 02/788 51 55 (elke werkdag van 7 u tot 20 u)

Zoals aangekondigd in de vorige mededeling, delen wij u mee dat de DNS-omschakeling van onze huidige infrastructuur naar onze nieuwe "High Availability"-infrastructuur in twee fasen zal verlopen:

 1. Migratie van de acceptatieomgeving gepland voor dinsdag 03 augustus 2021
 2. Migratie van de productieomgeving gepland voor zondag 12 september 2021

Een gedetailleerd schema van deze twee interventies zal u, voor elk van beide, een week voordien worden toegestuurd.

Vergeet niet te controleren of uw firewalls correct zijn geconfigureerd, zodat u toegang krijgt tot deze nieuwe omgevingen.

 

Op zondag 18 juli 2021 zullen er wijzigingen worden aangebracht in de G-Cloud die mogelijk een korte impact zullen hebben op het eHealth-platform. Omdat wij hierover zo transparant mogelijk willen communiceren, vindt u hieronder een gedetailleerd overzicht.

 • Opdat u zo weinig mogelijk hinder zou ondervinden, gebeuren de meest risicovolle wijzigingen tussen 6 u 30 en 7 u. Er zal evenwel gedurende enkele minuten een onbeschikbaarheid zijn.
 • Tussen 16 u en 17 u is er minimale impact voorzien.

Op die manier willen wij mogelijke storingen bij uw gebruikers tot een absoluut minimum reduceren.

In totaal zal de interventie van 6 u 30 tot 20 u duren. Wij hanteren bewust voor elke aanpassing een ruime marge.

Waar kan ik zondag de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nagaan?

U kunt de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nakijken op https://www.status.ehealth.fgov.be/fr/dashboard ( wcag.label.externalLink) . Bij problemen kunt u terecht bij de supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Overzicht

Aanpassingen tussen 6 u 30 en 7 u

 • Afschaffing van de tijdelijke interconnectie die noodzakelijk was voor de WAN-migratie naar een nieuwe infrastructuur.
  • Een onderbreking van het gegevensverkeer gedurende een paar minuten is mogelijk tijdens deze interventie.
  • Het heropstarten van uw sessie kan noodzakelijk zijn.

Aanpassingen tussen 16 u en 17 u

 • Migratie van de virtuele firewalls naar twee nieuwe hardware clusters.
  • Tijdens die interventie zal het gegevensverkeer tijdens een paar seconden worden onderbroken.
  • Het heropstarten van uw sessie kan noodzakelijk zijn.

Voor de andere aanpassingen tijdens de release voorzien de technici en release-coördinatoren geen merkbare storingen in de business-applicaties.

Op maandag 5 juli 2021 zal de eHealth-acceptatieomgeving (* .acpt.ehealth.fgov.be) ernstig worden verstoord als gevolg van “overstap”-tests naar de nieuwe High Availability (HA) acceptatie-infrastructuur (* -acpt-ha .ehealth.fgov.be ).

Om deze overstap te kunnen voorbereiden, zal de HA ACPT-omgeving (* -acpt-ha.ehealth.fgov.be) niet beschikbaar zijn van 28/06 tot 05/07.

Op zondag 20 juni 2021 zullen er wijzigingen worden aangebracht in de G-Cloud die mogelijk een korte impact zullen hebben op het eHealth-platform. Omdat wij hierover zo transparant mogelijk willen communiceren, vindt u hieronder een gedetailleerd overzicht.

 • opdat u zo weinig mogelijk hinder zou ondervinden, gebeuren de meest risicovolle wijzigingen tussen 6 en 7 uur. Er zal evenwel gedurende 3 minuten een onbeschikbaarheid zijn
 • na 7 uur is er geen enkele impact meer voorzien

Op die manier willen wij mogelijke storingen bij uw gebruikers tot een absoluut minimum reduceren.

In totaal zal de interventie van 6 tot 20 uur duren. Wij hanteren bewust voor elke aanpassing een ruime marge.

Waar kan ik zondag de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nagaan ?

U kunt de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nakijken op https://www.status.ehealth.fgov.be/nl/dashboard

Bij problemen kunt u terecht bij de supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Bij wie kan ik terecht met vragen ?

Heeft u vragen vóór zondag 20 juni, contacteer dan eHealth_Service_Management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Bij problemen op zondag zelf, contacteer de supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Overzicht

Aanpassingen tussen 6 en 7 uur

 • update van het Belnetsysteem tegen DDOS-aanvallen
  • een storing op het verkeer gedurende 3 minuten is mogelijk tijdens deze interventie
  • een heropstart van uw sessie kan noodzakelijk zijn

Voor de andere aanpassingen tijdens de release voorzien de technici en release-coördinatoren geen merkbare storingen in de business-applicaties.

In de periode maart-mei 2021 werden heel wat tests uitgevoerd op de nieuwe ‘high availability’ platformen in productie en in acceptatie (disaster testing, performance testing & service testing).

Naar aanleiding van deze tests zijn een aantal blokkerende problemen aan het licht gekomen. Deze problemen zullen niet op tijd kunnen worden opgelost voor de geplande switch naar de nieuwe HA-omgevingen.

Daarom hebben we beslist om deze migratie uit te stellen naar een latere datum die u begin juli zal worden meegedeeld. Op die manier zullen wij over voldoende tijd beschikken om de problematiek te onderzoeken en een doeltreffende oplossing uit te werken.

Mee informatie ( wcag.label.externalLink)

Op zondag 16 mei 2021 gebeuren er aanpassingen aan de eHealth omgeving met beperkte impact op verschillende diensten en toepassingen. Omdat wij hierover zo transparant mogelijk willen communiceren, vindt u onderaan een gedetailleerd overzicht.

 • opdat u zo weinig mogelijk hinder ondervindt, gebeuren de meest risicovolle wijzigingen tussen 7:00 en 8:00
 • tussen 8:00 en 13:00 vinden wijzigingen met een lager risico op uitval plaats. Als er impact is, zou het gaan over een paar minuten
 • tussen 13:00 en 14:00 gebeuren er aanpassingen die een impact kunnen hebben op de werking van de wachtposten

Op die manier willen wij mogelijke storingen bij uw gebruikers tot een absoluut minimum reduceren. De volledige interventie duurt van 7 tot 17 uur. Wij hanteren voor elke aanpassing bewust een ruime marge. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Waar kan ik zondag de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nagaan ?

U kunt de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nakijken op https://www.status.ehealth.fgov.be/nl/dashboard ( wcag.label.externalLink)

Ondervindt u problemen? U kan steeds terecht bij Supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Bij wie kan ik terecht met vragen over deze release ?

Heeft u vragen vóór zondag 16 mei ? Contacteer eHealth_Service_Management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Ondervindt u problemen op zondag zelf? Bel Supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Overzicht

Aanpassingen tussen 7:00 en 8:00

Identity and Access Management - Connect zal niet beschikbaar zijn tussen 7:00 en 7:15: in deze periode kan dus geen token aangevraagd worden als dat nodig is om de I.AM gerelateerde diensten te kunnen raadplegen.

Aanpassingen tussen 8:00 en 13:00

 • Carelink
 • Centraal Traceerbaarheidsregister (RCT)
 • Common Base Registry for HealthCare (CoBRHA) WS
 • Consent
 • ConsultRN (Oude Diensten)
 • Data Attribute Service (DAAS)
 • Directory
 • eCare Orthopride
 • eHealthbox2ebox
 • Emergency Medical Service Registry (EMSR)
 • eMoHM / eWZCfin
 • MediPrima
 • MetaHub
 • Mobiele Urgentie Groep(SMUREG) WS SDS
 • Qermid TuCo
 • RNConsult (Nieuwe Diensten)
 • SEALS WS
 • Social card V2
 • Therapeutic Link
 • Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) Assurability Synchron and ASynchron

Aanpassingen tussen 13:00 en 14:00

Deze aanpassingen kunnen een impact hebben op de werking van de wachtposten.

 • Attribute Authority
 • Encryption Token (ETK Depot)
 • Identity & Access Management Authorization server
 • Identity & Access Management Identity Provider (I.AM IDP)
 • Identity & Access Management Secure Token Service (I.AM STS)
 • Key Generation and Storage System (KGSS)
 • Recipe V4 (Prescriber – Executor – Patient)
 • Responsibility Management for Public Health) ReMaPH WS
 • Timestampingv1
 • Timestampingv2

Voor de andere aanpassingen tijdens de release voorzien de technici en release coördinatoren geen merkbare storingen in de business applicaties.

Op zaterdag 15 en zondag 16 mei 2021 zullen er wijzigingen worden aangebracht in de G-Cloud die normaal geen impact zullen hebben op het eHealth-platform. Omdat wij hierover zo transparant mogelijk willen communiceren, vindt u hieronder een gedetailleerd overzicht.

De interventie wordt gespreid over TWEE dagen.

De wijzigingen gebeuren op

 • zaterdag 15 mei 2021 tussen 14:00 en 19:00
 • zondag 16 mei 2021 tussen 7:00 en 18:00

Op die manier willen wij mogelijke storingen bij uw gebruikers tot een absoluut minimum reduceren.

Wij hanteren bewust voor elke aanpassing een ruime marge. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Waar kan ik zaterdag en zondag de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nagaan ?

U kunt de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nakijken op https://www.status.ehealth.fgov.be/fr/dashboard ( wcag.label.externalLink)
Bij problemen kunt u terecht bij de supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Bij wie kan ik terecht met vragen ?

Heeft u vragen vóór zaterdag 15 mei, contacteer dan eHealth_Service_Management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Bij problemen op zaterdag en zondag zelf, contacteer de supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Overzicht

Aanpassingen op zaterdag tussen 14:00 en 19:00

ACI Fabric fix:

 • van 14:00 tot 17:00 voor de Value Added Services (VAS)
 • van 17:00 tot 19:00 voor de eHealth diensten

Deze aanpassingen zijn zonder gevolg voor de werking van de diensten van het eHealth-platform.

Aanpassingen op zondag tussen 12:30 en 17:30

 • Maintenance action (Reboot)
 • Upgrade DB Resources VAS
  • Euthanasie
  • Orgadon
  • Reference Table Management (ReTaM)
  • Intersectorale toegangspoort (ITP)
  • KindPremie (Vlaanderen)
  • Maximumfactuur vrijwillige oppashulp (MAF-VO Vlaanderen)
  • Maximumfactuur thuiszorg (MAF-TZ Vlaanderen)
  • Moduledatabank (MDB Vlaanderen)
  • eCare & Tool for Administrative Reimbursement Drug Information Sharing (Tardis)
  • Medega
  • Centraal Traceerbaarheidsregister (RCT)
  • Authentieke Bron van de Implanteerbare Medische Hulpmiddelen (ABIMD)
  • Authentieke Bron van genotificeerde distributeurs (ABGD)
  • Mobiele urgentiegroep (Smureg)
  • Attesten voor VSB-rechten (VSB - Vlaanderen)
  • Digitaal platform (DP VSB - Vlaanderen)
  • Dienstenzorgverzekering (DZV VSB - Vlaanderen)
  • HFS Database (VAS)

Tijdens upgrade en de reboot zijn de toepassingen uit de bovenstaande lijst niet beschikbaar.

Er is echter geen impact op de beschikbaarheid en de werking van het eHealth-platform.

Voor andere aanpassingen tijdens de release voorzien de technici en release-coördinatoren geen merkbare storingen in de business-applicaties.

Op zondag 25 april 2021 zullen er wijzigingen worden aangebracht in de G-Cloud die mogelijk een korte impact zullen hebben op het eHealth-platform. 

 • Opdat u zo weinig mogelijk hinder zou ondervinden, gebeuren de meest risicovolle wijzigingen tussen 6 en 8 uur. Er zal evenwel gedurende 10 minuten een onbeschikbaarheid zijn.
 • Andere wijzigingen met een kleiner risico zullen plaatsvinden tussen 8 en 9 uur.
 • Na 9 uur is er geen enkele impact meer voorzien.

Op die manier willen wij mogelijke storingen bij uw gebruikers tot een absoluut minimum reduceren. Wij hebben om deze reden ook aanpassingen geweigerd die onduidelijk waren (wegens gebrek aan informatie van de leverancier) of die een lange storing konden veroorzaken.

In totaal zal de interventie van 6 tot 17 uur duren. Wij hanteren bewust voor elke aanpassing een ruime marge. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Waar kan ik zondag de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nagaan?

kunt de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nakijken op https://www.status.ehealth.fgov.be/fr/dashboard ( wcag.label.externalLink) . Bij problemen kunt u terecht bij de supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen vóór zondag 25 april, contacteer dan eHealth_Service_Management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) .

Bij problemen op zondag zelf, contacteer de supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Overzicht

Aanpassingen tussen 6 en 8 uur

 • Move FEDMAN Internet connections to new router
  • Er zal een storing van enkele seconden zijn bij de herberekening van de routering
  • Er is geen actie van de partners vereist
 • Reconfigure 3rd Belnet connection and failover test
  • Tussen 07uh40 en 08u00 zal er een dienstonderbreking van 10 minuten zijn
  • Indien u vóór 07u40 aangemeld bent, dan zal u na deze interventie uw sessie moeten heropstarten
 • Network Update WAN core routers to 7.1.2
  • Er zal een storing van enkele seconden zijn bij de herberekening van de routering
  • Er is geen actie van de partners vereist

Aanpassing tussen 8 en 9 uur

 • In geval van rollback van de wijzigingen « Move FEDMAN Internet connections to new router and Reconfigure 3rd Belnet connection »
  • Mogelijk korte storingen gedurende 10 minuten
  • Er is geen actie van de partners vereist

Voor de andere aanpassingen tijdens de release voorzien de technici en release-coördinatoren geen merkbare storingen in de business-applicaties.

1 - 10 van de 60 resultaten
Terug naar recent nieuws