Nieuws

Zoals aangekondigd in de vorige mededeling op 08/07/2021 zal de DNS-omschakeling van de PRODUCTIE-omgeving van onze huidige infrastructuur naar de “High Availability” (HA) infrastructuur gebeuren op 12 september 2021.

Deze migratie van de PRODUCTIE-omgeving zal verlopen als volgt:

 • Om 04 u 30 start de interventie
 • Activering van BCP om 05 u 00
 • Van 05 u 00 tot 05 u 30 zullen de diensten van het eHealth-platform niet beschikbaar zijn
 • Tussen 05 u 30 en 06 u 30 zijn nog storingen mogelijk
 • Om 06 u 30 wordt de definitieve beslissing GO - NO GO genomen. In het geval van een NO-GO wordt een roll-back uitgevoerd waarbij de diensten van het eHealth-platform gedurende maximaal 30 minuten niet beschikbaar is

Vergeet niet vooraf te controleren of uw firewalls correct zijn geconfigureerd zodat u toegang krijgt tot deze nieuwe omgeving.

Voor meer informatie kan u het eHealth Service Management contacteren via ehealth_service_management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) .

Op zaterdag 7 augustus zijn eHealthBox Consultatie en Publicatie niet beschikbaar tussen 21.00 uur en 21.30 uur. Er vindt dan een migratie van de eHealthBox-databank plaats. Om de impact voor u te beperken, zal er bij problemen onmiddellijk worden overgegaan tot een roll back. Als dit het geval zou zijn, duurt de onbeschikbaarheid door de roll back op zijn beurt 30 minuten. Deze interventie heeft geen impact op de beschikbaarheid van de andere diensten van het eHealth-platform. Voor meer informatie hierover kan u nog tot en met donderdag 5 augustus mailen naar ehealth_service_management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Bij problemen op zaterdag kan u steeds terecht bij Supervisie: 02 787 59 65

Zoals aangekondigd in de vorige mededeling op 08/07/2021 zal de DNS-omschakeling van onze huidige infrastructuur naar de nieuwe “High Availability” (HA) infrastructuur gebeuren in twee fasen:

 1. Migratie van de ACCEPTATIE-omgeving op 03 augustus 2021
 2. Migratie van de PRODUCTIE-omgeving op 12 september 2021

Voor de migratie van de ACCEPTATIE-omgeving op 3 augustus is een downtime voorzien tussen 9 u 30 en 10 u.

Hierna kan u de nodige tests uitvoeren en ons uw bevindingen mailen op het onderstaande adres.

Vergeet niet vooraf te controleren of uw firewalls correct zijn geconfigureerd zodat u toegang krijgt tot deze nieuwe omgeving.

Voor meer informatie kan u het eHealth Service Management contacteren via ehealth_service_management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) .

Op 03/08/2021 zal het nieuwe Timestamping-certificaat bij eHealth worden geactiveerd in acceptatie.

Daarom dient u dit certificaat ten laatste tegen 28/07/2021 te activeren in de acceptatie-omgeving.
Als u dit niet doet, is het mogelijk dat uw software de 'nieuwe' timestamps ten onrechte als ongeldig beschouwt.

U vindt het ZIP-bestand op eHealth-portaal via de volgende link: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/acceptance.zip (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

We vragen u dan ook uitdrukkelijk om zo snel mogelijk één van onderstaande interventies uit te voeren:

 • Indien u de eHealth Connector gebruikt moet u de tsacertificate.jks van uw systeem aanpassen; u vindt de nieuwe versie van deze keystore in de “connector” directory van het zip-bestand
 • Indien u de eHealth Timestamping Reference client v2 gebruikt, kopieert u en vervangt u de bestanden tsaCertificate.jks van de connector in de folder “config/keystores” om hem bij te werken
 • Indien u een eigen implementatie gebruikt om de timestamps te controleren, dan dient u de nieuwe timestamping-certificaten te installeren op het systeem. De files vindt u in de “other directory” van de zipfile terug. Uw softwareleverancier kan u hierbij verder helpen

Indien u nog vragen hebt, neemt u contact op met het “contactcenter” via support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) of via het nummer 02/788 51 55 (elke werkdag van 7 u tot 20 u)

Zoals aangekondigd in de vorige mededeling, delen wij u mee dat de DNS-omschakeling van onze huidige infrastructuur naar onze nieuwe "High Availability"-infrastructuur in twee fasen zal verlopen:

 1. Migratie van de acceptatieomgeving gepland voor dinsdag 03 augustus 2021
 2. Migratie van de productieomgeving gepland voor zondag 12 september 2021

Een gedetailleerd schema van deze twee interventies zal u, voor elk van beide, een week voordien worden toegestuurd.

Vergeet niet te controleren of uw firewalls correct zijn geconfigureerd, zodat u toegang krijgt tot deze nieuwe omgevingen.

 

Op zondag 18 juli 2021 zullen er wijzigingen worden aangebracht in de G-Cloud die mogelijk een korte impact zullen hebben op het eHealth-platform. Omdat wij hierover zo transparant mogelijk willen communiceren, vindt u hieronder een gedetailleerd overzicht.

 • Opdat u zo weinig mogelijk hinder zou ondervinden, gebeuren de meest risicovolle wijzigingen tussen 6 u 30 en 7 u. Er zal evenwel gedurende enkele minuten een onbeschikbaarheid zijn.
 • Tussen 16 u en 17 u is er minimale impact voorzien.

Op die manier willen wij mogelijke storingen bij uw gebruikers tot een absoluut minimum reduceren.

In totaal zal de interventie van 6 u 30 tot 20 u duren. Wij hanteren bewust voor elke aanpassing een ruime marge.

Waar kan ik zondag de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nagaan?

U kunt de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nakijken op https://www.status.ehealth.fgov.be/fr/dashboard ( wcag.label.externalLink) . Bij problemen kunt u terecht bij de supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Overzicht

Aanpassingen tussen 6 u 30 en 7 u

 • Afschaffing van de tijdelijke interconnectie die noodzakelijk was voor de WAN-migratie naar een nieuwe infrastructuur.
  • Een onderbreking van het gegevensverkeer gedurende een paar minuten is mogelijk tijdens deze interventie.
  • Het heropstarten van uw sessie kan noodzakelijk zijn.

Aanpassingen tussen 16 u en 17 u

 • Migratie van de virtuele firewalls naar twee nieuwe hardware clusters.
  • Tijdens die interventie zal het gegevensverkeer tijdens een paar seconden worden onderbroken.
  • Het heropstarten van uw sessie kan noodzakelijk zijn.

Voor de andere aanpassingen tijdens de release voorzien de technici en release-coördinatoren geen merkbare storingen in de business-applicaties.

Op maandag 5 juli 2021 zal de eHealth-acceptatieomgeving (* .acpt.ehealth.fgov.be) ernstig worden verstoord als gevolg van “overstap”-tests naar de nieuwe High Availability (HA) acceptatie-infrastructuur (* -acpt-ha .ehealth.fgov.be ).

Om deze overstap te kunnen voorbereiden, zal de HA ACPT-omgeving (* -acpt-ha.ehealth.fgov.be) niet beschikbaar zijn van 28/06 tot 05/07.

Op zondag 20 juni 2021 zullen er wijzigingen worden aangebracht in de G-Cloud die mogelijk een korte impact zullen hebben op het eHealth-platform. Omdat wij hierover zo transparant mogelijk willen communiceren, vindt u hieronder een gedetailleerd overzicht.

 • opdat u zo weinig mogelijk hinder zou ondervinden, gebeuren de meest risicovolle wijzigingen tussen 6 en 7 uur. Er zal evenwel gedurende 3 minuten een onbeschikbaarheid zijn
 • na 7 uur is er geen enkele impact meer voorzien

Op die manier willen wij mogelijke storingen bij uw gebruikers tot een absoluut minimum reduceren.

In totaal zal de interventie van 6 tot 20 uur duren. Wij hanteren bewust voor elke aanpassing een ruime marge.

Waar kan ik zondag de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nagaan ?

U kunt de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nakijken op https://www.status.ehealth.fgov.be/nl/dashboard

Bij problemen kunt u terecht bij de supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Bij wie kan ik terecht met vragen ?

Heeft u vragen vóór zondag 20 juni, contacteer dan eHealth_Service_Management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Bij problemen op zondag zelf, contacteer de supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Overzicht

Aanpassingen tussen 6 en 7 uur

 • update van het Belnetsysteem tegen DDOS-aanvallen
  • een storing op het verkeer gedurende 3 minuten is mogelijk tijdens deze interventie
  • een heropstart van uw sessie kan noodzakelijk zijn

Voor de andere aanpassingen tijdens de release voorzien de technici en release-coördinatoren geen merkbare storingen in de business-applicaties.

In de periode maart-mei 2021 werden heel wat tests uitgevoerd op de nieuwe ‘high availability’ platformen in productie en in acceptatie (disaster testing, performance testing & service testing).

Naar aanleiding van deze tests zijn een aantal blokkerende problemen aan het licht gekomen. Deze problemen zullen niet op tijd kunnen worden opgelost voor de geplande switch naar de nieuwe HA-omgevingen.

Daarom hebben we beslist om deze migratie uit te stellen naar een latere datum die u begin juli zal worden meegedeeld. Op die manier zullen wij over voldoende tijd beschikken om de problematiek te onderzoeken en een doeltreffende oplossing uit te werken.

Mee informatie ( wcag.label.externalLink)

Op zondag 16 mei 2021 gebeuren er aanpassingen aan de eHealth omgeving met beperkte impact op verschillende diensten en toepassingen. Omdat wij hierover zo transparant mogelijk willen communiceren, vindt u onderaan een gedetailleerd overzicht.

 • opdat u zo weinig mogelijk hinder ondervindt, gebeuren de meest risicovolle wijzigingen tussen 7:00 en 8:00
 • tussen 8:00 en 13:00 vinden wijzigingen met een lager risico op uitval plaats. Als er impact is, zou het gaan over een paar minuten
 • tussen 13:00 en 14:00 gebeuren er aanpassingen die een impact kunnen hebben op de werking van de wachtposten

Op die manier willen wij mogelijke storingen bij uw gebruikers tot een absoluut minimum reduceren. De volledige interventie duurt van 7 tot 17 uur. Wij hanteren voor elke aanpassing bewust een ruime marge. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Waar kan ik zondag de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nagaan ?

U kunt de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nakijken op https://www.status.ehealth.fgov.be/nl/dashboard ( wcag.label.externalLink)

Ondervindt u problemen? U kan steeds terecht bij Supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Bij wie kan ik terecht met vragen over deze release ?

Heeft u vragen vóór zondag 16 mei ? Contacteer eHealth_Service_Management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Ondervindt u problemen op zondag zelf? Bel Supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Overzicht

Aanpassingen tussen 7:00 en 8:00

Identity and Access Management - Connect zal niet beschikbaar zijn tussen 7:00 en 7:15: in deze periode kan dus geen token aangevraagd worden als dat nodig is om de I.AM gerelateerde diensten te kunnen raadplegen.

Aanpassingen tussen 8:00 en 13:00

 • Carelink
 • Centraal Traceerbaarheidsregister (RCT)
 • Common Base Registry for HealthCare (CoBRHA) WS
 • Consent
 • ConsultRN (Oude Diensten)
 • Data Attribute Service (DAAS)
 • Directory
 • eCare Orthopride
 • eHealthbox2ebox
 • Emergency Medical Service Registry (EMSR)
 • eMoHM / eWZCfin
 • MediPrima
 • MetaHub
 • Mobiele Urgentie Groep(SMUREG) WS SDS
 • Qermid TuCo
 • RNConsult (Nieuwe Diensten)
 • SEALS WS
 • Social card V2
 • Therapeutic Link
 • Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) Assurability Synchron and ASynchron

Aanpassingen tussen 13:00 en 14:00

Deze aanpassingen kunnen een impact hebben op de werking van de wachtposten.

 • Attribute Authority
 • Encryption Token (ETK Depot)
 • Identity & Access Management Authorization server
 • Identity & Access Management Identity Provider (I.AM IDP)
 • Identity & Access Management Secure Token Service (I.AM STS)
 • Key Generation and Storage System (KGSS)
 • Recipe V4 (Prescriber – Executor – Patient)
 • Responsibility Management for Public Health) ReMaPH WS
 • Timestampingv1
 • Timestampingv2

Voor de andere aanpassingen tijdens de release voorzien de technici en release coördinatoren geen merkbare storingen in de business applicaties.

1 - 10 van de 61 resultaten
Terug naar recent nieuws