Geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer

Deze dienst vormt de basis van het hele beveiligingsproces van de gegevensuitwisselingen dat door het eHealth-platform geïmplementeerd werd. Het zorgt ervoor dat enkel gemachtigde zorgverleners/-instellingen toegang hebben tot de diensten waartoe ze gemachtigd zijn. Deze toegangsregels zijn onder meer opgelegd door de wet en door de machtigingen van de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité (opgericht binnen de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).

Kortom, elke toepassing bepaalt haar eigen regels inzake toegankelijkheid (bijvoorbeeld: voor de toepassing EuthaConsult heeft de FOD Volksgezondheid bepaald dat de toegang enkel verleend wordt aan artsen die in regel zijn met het kadaster van de professionals). Wanneer een gebruiker zijn identiteit authentiseert (met zijn eID, ITSME of TOTP), wordt het generieke controlemodel van de tool opgestart: het raadpleegt de toegangsregels van de toepassing, controleert de conformiteit van de gebruiker met deze regels en verleent vervolgens al dan niet toegang tot de toepassing.

De technische documentatie met betrekking tot deze basisdienst is beschikbaar in de rubriek IAM (Identity & Access Management).

De informatie over de manier waarop toegang kan worden verkregen tot de online toepassingen is beschikbaar op het eGezondheidsportaal ( wcag.label.externalLink) .

Voor meer informatie: support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)