Codering, anonimisering & trusted third party

De module codering en anonimisering moet ervoor zorgen dat de persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid omgezet worden naar gecodeerde of anonieme gegevens waaruit de identiteit van de patiënt en/of zorgverlener niet rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden afgeleid. Hierbij staat het eHealth-platform in als Trusted Third Party (TTP of onafhankelijke derde) voor bepaalde in de wet opgesomde instanties in het kader van een aanvraag tot de beschikbaarstelling van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid. Deze rol staat onder het toezicht van het Sectoraal Comité.